Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII cho ý kiến về 6 nội dung quan trọng

Sáng 2/5, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tiến hành Hội nghị lần thứ 17, họp bàn 6 nội dung quan trọng, trong đó, lần đầu tiên cho ý kiến một số nội dung liên quan Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVIII.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tập trung thảo luận, cho ý kiến 6 nội dung: Dự thảo Đề cương tổng quát báo báo chính trị và chủ đề, phương châm Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố; Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và công tác cán bộ (kiện toàn, bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố là sự kiện chính trị quan trọng đối với toàn Đảng bộ thành phố. Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị là tiền đề, cơ sở quan trọng trong việc xây dựng Đề cương chi tiết và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố. Để chuẩn bị cho đại hội, Thành ủy đã quyết định thành lập 3 tiểu ban tổ chức, phục vụ đại hội. Căn cứ tình hình thực tiễn và chủ động một bước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội, Tiểu ban Văn kiện quyết định chỉ đạo bộ phận tham mưu khẩn trương xây dựng, xin ý kiến, tiếp thu và hoàn thiện để có sản phẩm là Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị, chủ đề và phương châm đại hội trình tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 17 hôm nay (sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch). Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về bố cục, kết cấu của đề cương; đồng thời tham gia ý kiến cụ thể vào nội dung đề cương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, với cương vị đứng đầu địa phương, đơn vị, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, trong đó, tập trung phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW và kết quả 5 năm thực hiện Quy định số 11- QĐ/TW của Bộ Chính trị trên cơ sở gắn với tình hình thực tiễn của cơ quan đơn vị. Đồng thời phân tích, đánh giá sâu về tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm rút ra; tập trung đánh giá nhiệm vụ, giải pháp Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới để làm tốt hơn “công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” và “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị” trên địa bàn thành phố và những kiến nghị, đề xuất Trung ương…

Theo Bí thư Thành ủy, các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần này có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và công tác chuẩn bị cho việc xây dựng Văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố.

“Tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng để hoàn thiện các báo cáo, dự thảo nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp”, ông Đinh Tiến Dũng nêu rõ.

Tin, ảnh: Tuyết Mai (TTXVN)
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội: Xem xét Kế hoạch đầu tư công năm 2024
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội: Xem xét Kế hoạch đầu tư công năm 2024

Ngày 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII) tổ chức Hội nghị chuyên đề để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô theo thẩm quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN