Doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội được ưu đãi thuế ra sao?

Nội dung văn bản số 10340/BTC-CST của Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri TP Hồ Chí Minh mới đây đề cập: Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh nhà ở xã hội được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 10%; đồng thời hưởng mức thuế suất 5% thuế giá trị gia tăng khi bán, cho thuê, cho thuê mua nhà.

Chú thích ảnh
Dự án nhà ở thu nhập thấp tại Bắc Ninh của HUD. Ảnh: NL.

Theo Bộ Tài chính, quy định tại khoản 7 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định tại Điều 53 của Luật Nhà ở năm 2005 (nay là Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014) được áp dụng thuế suất ưu đãi thuế TNDN 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án (trong khi mức thuế suất phổ thông hiện là 20%).

Đây là mức thuế suất ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về thuế TNDN (pháp luật thuế TNDN hiện hành chỉ có các mức thuế suất ưu đãi: 10%, 15% và 17%).

Tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định: “Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ sau đây: Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở” (trong khi mức thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường khác đều ở mức 10%).

Như vậy, Luật thuế TNDN và Luật thuế GTGT đang quy định ưu đãi về thuế suất thuế TNDN ở mức cao nhất, áp dụng mức thuế suất thuế GTGT ở mức thấp đối với các dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê hay cho thuê mua nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hôi để thực hiện chính sách về nhà ở.

Theo Bộ Tài chính, nếu tiếp tục bổ sung thêm mức thuế suất ưu đãi về thuế TNDN, thuế GTGT sẽ làm phức tạp chính sách ưu đãi thuế, chưa phù hợp với chủ trương đơn giản hóa chính sách ưu đãi thuế, bảo đảm minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện của Chiến lược Cải cách hệ thống thuế.

Hơn nữa, đối với trường hợp dự án đầu tư nhà ở xã hội vừa để bán, vừa để cho thuê, cho thuê mua, nếu bổ sung thêm mức thuế suất ưu đãi về thuế TNDN, thuế GTGT đối với thu nhập từ dự án đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội để cho thuê sẽ buộc doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập của các hoạt động này để kê khai hưởng ưu đãi thuế theo các mức khác nhau, dẫn đến tăng thủ tục hành chính, gây khó khăn, phức tạp cho cả người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế.

Ngoài ra, các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội (Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 25/2016/QH14) đều có chỉ đạo mở rộng cơ sở thuế, hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong các sắc thuế và chính sách miễn, giảm, giãn thuế, đảm bảo tính trung lập của thuế.

Minh Phương/Báo Tin tức
Gỡ khó để phát triển nhà ở xã hội
Gỡ khó để phát triển nhà ở xã hội

Ngày 22/5, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thảo luận sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN