Lào Cai huy động trên 2.470 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Trong 2 quý đầu năm 2020, tỉnh Lào Cai đã huy động được 2.474 tỷ đồng cho các chương trình xây dựng nông thôn mới.

Chú thích ảnh
Nuôi bò thịt xóa đói giảm nghèo tại hộ gia đình chị Sùng Thị Hoa, xã Bản Mế (tỉnh Lào Cai). Ảnh: TTXVN phát

Cùng đó, đã có 4 xã của tỉnh Lào Cai được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh lên 51/127 xã; bình quân toàn tỉnh đạt 14,1 tiêu chí/xã.

Tại nhiều địa phương, kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Toàn tỉnh đã thực hiện trên 370 km đường giao thông nông thôn; huy động nhân dân cứng hóa 50,36 km đường ngõ xóm, liên gia; 94% thôn, bản có điện lưới quốc gia, xóa được 407 nhà tạm. Nhờ Chương trình xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 33,4% năm 2015 xuống hiện còn 13,7%...
 
Trong những tháng còn lại của năm 2020, tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững ngay trong tháng 7; huy động nguồn lực để thực hiện các tiêu chí liên quan đến hạ tầng, giao thông nông thôn, điện, nhà văn hóa, xóa nhà tạm...
 
Tỉnh yêu cầu ngành giao thông vận tải - xây dựng có hướng dẫn cụ thể để các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quy hoạch sắp xếp dân cư nông thôn gắn với quy hoạch nông thôn mới; đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn đầu tư để đưa Lào Cai là một trong 10 tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn cao nhất cả nước.
 
Lào Cai đặt mục tiêu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu ở mức cao nhất trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Riêng thành phố Lào Cai phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào tháng 9/2020 và huyện Bảo Thắng trở thành huyện nông thôn mới của tỉnh vào cuối năm 2020.

Hồng Ninh (TTXVN)
Hiến kế xây dựng nông thôn mới gắn với bảo đảm an toàn giao thông
Hiến kế xây dựng nông thôn mới gắn với bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 13/7, tại Sóc Trăng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề: "Giải pháp nâng cao hiệu quả tham gia xây dựng nông thôn mới và vận động, giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN