Thông tin chuyên sâu tại ba vùng chiến lược:

Kênh thông tin của ba vùng chiến lược

Sau 3 năm (2013 - 2015) ký Thỏa thuận phối hợp thông tin với 3 Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã chỉ đạo các đơn vị thông tin xây dựng chiến lược dài hạn thông tin về 3 vùng chiến lược này. Để nâng cao hiệu quả phối hợp thông tin tuyên truyền, thời gian tới các đơn vị thông tin TTXVN sẽ thực hiện thông tin chuyên sâu toàn vùng, tạo sự liên kết về thông tin, phối hợp chặt chẽ để thông tin kịp thời về chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát và các hoạt động khác của các Ban Chỉ đạo.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi: Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa lãnh đạo TTXVN và lãnh đạo 3 Ban Chỉ đạo


Đối với TTXVN, thông tin về miền núi, dân tộc, biên giới, hải đảo luôn là tuyến thông tin đặc biệt quan trọng, trong đó có 3 vùng chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Trên cơ sở Thỏa thuận phối hợp, thông tin của TTXVN về Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ được định hướng là thông tin chiến lược, làm sâu sắc hơn những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Tuyến thông tin này của TTXVN đã hướng về những nội dung cần điều chỉnh khi triển khai chính sách của Đảng và Nhà nước trên thực tế, để các chính sách khắc phục được những bất cập, trở nên hoàn thiện hơn, thực sự đi vào cuộc sống.

Trong thời gian tới, TTXVN và các Ban Chỉ đạo tham mưu, trình lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng các cơ quan hữu quan để Nhà nước tiếp tục đặt hàng cung cấp miễn phí báo Tin Tức hàng ngày, báo Tin Tức Cuối tuần, phát hành thêm một số ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số trên báo ảnh Dân tộc và Miền núi đến các đối tượng như cơ chế hiện nay; đưa sóng Truyền hình Thông tấn vào tất cả các hệ thống truyền dẫn ở địa phương và phổ biến rộng rãi các sản phẩm thông tin của TTXVN tại ba vùng chiến lược. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa lãnh đạo TTXVN và lãnh đạo 3 Ban Chỉ đạo, đặc biệt là trong việc chỉ đạo giải quyết các tuyến thông tin quan trọng, đột xuất, khẩn cấp trên các địa bàn; định hướng các chủ đề thông tin từng vùng, theo từng thời kỳ; tiếp tục khơi dậy các tiềm năng sẵn có, mở ra hướng phát triển hiệu quả hơn nữa trong thông tin, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, công tác dân tộc… của chính quyền và nhân dân ba vùng chiến lược.


Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Nguyễn Phong Quang: Kênh thông tin chính thức đến với cán bộ, nhân dân 3 vùng chiến lược


Tôi đánh giá cao thời gian qua, TTXVN đã thông tin tuyên truyền mạnh mẽ về 3 vùng chiến lược. Những thông tin truyên truyền của TTXVN đến với bà con vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo là một việc làm có ý nghĩa hết sức sâu sắc. Đặc biệt, từ khi ký Thỏa thuận hợp tác với TTXVN, chúng tôi đã coi đây là một diễn đàn; một kênh thông tin chính thức đến với cán bộ, nhân dân trong 3 vùng chiến lược của Tổ quốc. Đội ngũ phóng viên không quản đường sá xa xôi, vất vả để bám địa bàn, phản ánh thông tin hết sức kịp thời để nhân dân vùng khó khăn hiểu về sự phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.

Thời gian tới, TTXVN phối hợp chặt chẽ vói các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ phải đồng lòng để có kiến nghị với Chính phủ có chính sách hỗ trợ kinh phí cho công tác thông tin về 3 vùng này. Thực tế cho thấy, nhân dân các dân tộc rất yêu thích tuyến thông tin của báo Tin Tức và ấn phẩm Báo Ảnh dân tộc và miền núi của TTXVN, chúng tôi sẽ ủng hộ để thực hiện Thỏa thuận thông tin giữa TTXVN và các Ban Chỉ đạo thành công hơn nữa.


Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên Trần Việt Hùng: Xây dựng thành kênh thông tin chính thống của 3 Ban Chỉ đạo


Các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đồng tình và ủng hộ việc Chính phủ nhất trí đưa các ấn phẩm của TTXVN là báo Tin Tức, Báo Ảnh Dân tộc và Miền núi vào chương trình cấp phát báo miễn phí tới đồng bào dân tộc thiểu số và những người có uy tín vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 2472. Đặc biệt, từ khi có Thỏa thuận phối hợp thông tin tuyên truyền với TTXVN, các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đã xác lập được diễn đàn thông tin đối với cán bộ, nhân dân của 3 vùng chiến lược của Tổ quốc. Đồng thời, chúng ta cũng mạnh mẽ hơn để bày tỏ quan điểm là một kênh thông tin chính thống của 3 Ban Chỉ đạo trong hoạt động của mình đến cán bộ và nhân dân trong vùng; đã thực hiện được một bước là thông tin những việc của vùng, ý kiến của người dân trên các loại hình thông tin của TTXVN đến với cả nước, trong đó lãnh đạo Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành biết, chia sẻ những thông tin với 3 vùng chiến lược.

Với mong muốn thời gian tới sự phối hợp này sẽ đạt kết quả tốt hơn, tôi đề nghị TTXVN tiếp tục thực hiện Thỏa thuận phối hợp thông tin ở mức độ cao, chất lượng hơn. Ngoài nhiệm vụ đăng tải, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới người dân, quan trọng, TTXVN cần làm tốt hơn nữa công tác phản biện xã hội, phối hợp với 3 Ban Chỉ đạo truyền tải ý kiến của cán bộ và nhân dân của 3 vùng chiến lược đến Chính phủ và các bộ, ngành.

Lãnh đạo các Ban Chỉ đạo thống nhất có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính cấp kinh phí thường xuyên hàng năm cho báo Tin Tức (TTXVN) để làm nhiệm vụ tuyên truyền cho 3 Ban. Chúng ta thống nhất với chủ trương này, để có tiếng nói chung với Chính phủ, nhằm duy trì và làm sâu sắc hơn chuyên đề Tây Bắc - Tây Nguyên - Tây Nam Bộ trên báo Tin Tức Cuối tuần với chức năng là kênh thông tin chính thức của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.


Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Chỉ đạo Tây Bắc Trương Xuân Cừ: Đầu tư cơ sở vật chất và con người cho cơ quan thường trú trọng điểm của TTXVN


Việc phối hợp với TTXVN để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong công tác tuyên truyền là việc làm có ý nghĩa sâu sắc. Trong những năm vừa qua, các đơn vị thông tin của TTXVN đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền trên tất cả các mặt về 3 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Vì vậy, thời gian tới, TTXVN cần đầu tư cả về thiết bị và con người cho 3 cơ quan thường trú trọng điểm tại Yên Bái, Đắk Lắk, Cần Thơ, đầu tư cho chuyên đề Tây Bắc - Tây Nguyên - Tây Nam Bộ với chức năng là kênh thông tin của 3 vùng chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; phục vụ tốt hơn, kịp thời hơn trong công tác tuyên truyền, thông tin cho các Ban Chỉ đạo.

Nếu cần điều gì thì TTXVN phải đề xuất để các Ban Chỉ đạo vào cuộc giúp đỡ, có chung tiếng nói để kiến nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho công tác tuyên truyền này. Các bộ, ngành, địa phương có các cơ quan truyền thông, còn các Ban Chỉ đạo không có, vì vậy xác định phối hợp với TTXVN để xây dựng 3 cơ quan thường trú trọng điểm của TTXVN ở Yên Bái, Đắk Lắk, Cần Thơ thành trung tâm truyền thông thông tin cho các Ban Chỉ đạo là rất cần thiết, chiến lược lâu dài và truyền thống giữa các đơn vị. Để nâng cao hiệu quả Thỏa thuận phối hợp thông tin, các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ sẽ ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với TTXVN trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Việt Hoàng (thực hiện)

Phổ biến kiến thức

Tây Bắc - Tây Nguyên - Tây Nam bộ

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản