Chi thường xuyên qua kho bạc đạt 8,2% dự toán

Kho bạc Nhà nước cho biết, kết quả kiểm soát, thanh toán thuộc kế hoạch năm 2024, trong chi thường xuyên, tính đến ngày 31/1, đã thực hiện kiểm soát, thanh toán đạt 104.239 tỷ đồng, bằng 8,2% dự toán không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng.

Trong chi đầu tư, dự kiến lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 là 16.889,1 tỷ đồng, bằng 2,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước (kế hoạch là 656.144,5 tỷ đồng); bằng 4,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước (kế hoạch là 687.309,4 tỷ đồng).

Theo Kho bạc Nhà nước, tính đến hết tháng 1/2024, dự toán chi đầu tư phát triển năm 2024 của các bộ, ngành, địa phương đã nhập trên hệ thống TABMIS đạt 60,8% dự toán Quốc hội giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước cũng đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính) rà soát báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản niên độ 2023, tham gia thẩm định quyết toán với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính. Đồng thời, thực hiện tổng hợp báo cáo kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư 13 tháng năm 2023 và dự kiến số giải ngân 2 tháng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Kho bạc Nhà nước cho biết, đến hết tháng 1/2024, lũy kế vốn đầu tư kiểm soát, thanh toán qua Kho bạc Nhà nước thuộc kế hoạch năm 2023 là 638.315,9 tỷ đồng, bằng 96,2% kế hoạch được giao.

Theo đó, trong kiểm soát, thanh toán thuộc kế hoạch năm 2023, đối với chi thường xuyên, tính đến ngày 31/1, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát, thanh toán đạt 1.075.891 tỷ đồng, bằng 90,8% dự toán chi thường xuyên năm 2023 của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng.

Còn với chi đầu tư, tính đến hết tháng 1/2024, lũy kế vốn đầu tư kiểm soát, thanh toán qua Kho bạc Nhà nước thuộc kế hoạch năm 2023 là 638.315,9 tỷ đồng, bằng 96,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi; bằng 84,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước.

Thùy Dương (TTXVN)
Hướng đến 'kho bạc 3 không' để giải ngân nhanh vốn đầu tư công
Hướng đến 'kho bạc 3 không' để giải ngân nhanh vốn đầu tư công

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tin tức tại họp báo Quý III/2023 của Bộ Tài chính mới đây, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, bà Trần Thị Huệ cho biết: Đơn vị đang triển khai nhiều giải pháp để hướng đến mục tiêu “Kho bạc 3 không”, tạo thuận lợi cho các đơn vị trong giao dịch thanh toán, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN