Tags:

Tín dụng chính sách

 • Trên 3.500 hộ dân được vay vốn tín dụng chính sách làm du lịch sinh thái

  Trên 3.500 hộ dân được vay vốn tín dụng chính sách làm du lịch sinh thái

  Ngày 7/10, tại Cần Thơ, đoàn khảo sát của Ngân hàng Chính sách xã hội làm việc với UBND thành phố Cần Thơ và các sở, ngành liên quan về kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2011-2020.

 • Ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội: Phương thức ưu việt riêng có của tín dụng chính sách xã hội

  Ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội: Phương thức ưu việt riêng có của tín dụng chính sách xã hội

  “Có thể khẳng định phương thức ủy thác một số nội dung công việc qua các tổ chức chính trị - xã hội là sáng tạo, phù hợp với tôn chỉ hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, phù hợp với tính chất chính trị, xã hội của vốn tín dụng chính sách, phát huy tối đa hiệu quả của đồng vốn cho vay; qua đó đóng góp tích cực cho phát triển bền vững của NHCSXH, xây dựng tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội. Phương thức ủy thác này đã khẳng định tính ưu việt riêng có của tín dụng chính sách xã hội”. Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên HĐQT NHCSXH khẳng định tại Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2015 - 2020, diễn ra tại Hà Nội ngày 01/10/2020.

 • Vốn tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo ở Kon Tum

  Vốn tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo ở Kon Tum

  Kon Tum là tỉnh có tỉ lệ người dân là đồng bào dân tộc thiểu số cao (chiếm hơn 53%), nhận thức còn nhiều hạn chế nên kinh tế chậm phát triển, nhất là vùng sâu, vùng xa.

 • Hoạt động tín dụng chính sách - điểm sáng trong các chính sách giảm nghèo

  Hoạt động tín dụng chính sách - điểm sáng trong các chính sách giảm nghèo

  Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra trong 2 ngày 14-15/8.

 • Người dân vùng sâu, vùng biên giới ở Bình Phước thoát nghèo bền vững nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách

  Người dân vùng sâu, vùng biên giới ở Bình Phước thoát nghèo bền vững nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách

  Cho vay đúng đối tượng, nguồn vốn sử dụng đúng mục đích, người dân quyết tâm vươn lên thoát nghèo, là những yếu tố quyết định hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách tại một huyện biên giới vùng sâu, vùng xa của tỉnh Bình Phước.

 • Hội tụ sức mạnh hệ thống thực thi tín dụng chính sách xã hội

  Hội tụ sức mạnh hệ thống thực thi tín dụng chính sách xã hội

  Tín dụng chính sách xã hội 5 năm qua (2015-2020) tăng trưởng bình quân 10,1% năm. Hơn thế, những đột phá mới về chất trong cung ứng tín dụng từ tạo việc làm đến cải thiện chất lượng sống phủ tới 100% các đối tượng chính sách đã đưa tín dụng chính sách xã hội trở thành một kênh chủ lực góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, giúp các địa phương xây dựng nền tảng kinh tế, phát triển bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những thành quả tín dụng đó được xây dựng dựa trên sự tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên nòng cốt và sự sát sao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ NHCSXH Trung ương (NHCSXH TW) đối với công tác chuyên môn, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, thực hiện sứ mệnh chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó, đặc biệt trong 5 năm vừa qua.

 • Hơn 2,1 triệu hộ thoát nghèo nhờ tín dụng chính sách xã hội

  Hơn 2,1 triệu hộ thoát nghèo nhờ tín dụng chính sách xã hội

  Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, vốn tín dụng chính sách xã hội (CSXH) đã tới được 100% xã, phường và thị trấn, giúp hàng triệu người dân thoát nghèo.

 • Điểm tựa quan trọng trong hệ thống chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội

  Điểm tựa quan trọng trong hệ thống chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội

  Sau 5 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội" đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

 • Nâng cao hơn nữa hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

  Nâng cao hơn nữa hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

  Ngày 15/7, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội và các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội có sự tham tham của 63 điểm cầu trên toàn quốc.

 • Tín dụng chính sách là trụ cột chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo

  Tín dụng chính sách là trụ cột chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo

  Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 (Chỉ thị 40) của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội diễn ra sáng 15/7 tại Hà Nội, nhiều đại biểu cho rằng tín dụng chính sách là trụ cột quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. 

 • Khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm Chỉ thị 40–CT/TW

  Khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm Chỉ thị 40–CT/TW

  Sáng 15/7, tại Hà Nội và 63 điểm cầu trên toàn quốc, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội và các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội.

 • 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW: Tốc độ tăng trưởng tín dụng chính sách gấp 4 lần

  5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW: Tốc độ tăng trưởng tín dụng chính sách gấp 4 lần

  Ngày mai (15/7), tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương và cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 (Chỉ thị 40) của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. 

 • Điểm sáng trong chính sách giảm nghèo

  Điểm sáng trong chính sách giảm nghèo

  5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 đã đạt được những thành tựu hết sức ấn tượng, tổng số nguồn vốn tăng thêm cho hoạt động tín dụng chính sách đạt 77.000 tỷ đồnq.

 • Tín dụng chính sách - chủ trương góp phần giảm nghèo bền vững

  Tín dụng chính sách - chủ trương góp phần giảm nghèo bền vững

  Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” sẽ diễn ra ngày 15/7/2020, tại Hà Nội.

 • Động lực giúp người dân vùng cao Lai Châu ổn định cuộc sống

  Động lực giúp người dân vùng cao Lai Châu ổn định cuộc sống

  Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Lai Châu đã thực hiện có hiệu quả các chương trình nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn, đặc biệt chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (Nghị định 100).

 • Trên 150.000 lượt hộ nghèo ở Bình Phước được vay vốn tín dụng chính sách

  Trên 150.000 lượt hộ nghèo ở Bình Phước được vay vốn tín dụng chính sách

  Chiều 7/7, Đoàn khảo sát đánh giá kết quả hoạt động ủy thác giai đoạn 2015-2020 của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã làm việc với tỉnh Bình Phước về hoạt động ủy thác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

 • Tiếp ngọn lửa thi đua, thổi bùng sức mạnh tín dụng chính sách xã hội

  Tiếp ngọn lửa thi đua, thổi bùng sức mạnh tín dụng chính sách xã hội

  “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua” lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sáng rạng và trường tồn cùng thời gian.

 • Xóa nghèo nhờ tín dụng chính sách xã hội

  Xóa nghèo nhờ tín dụng chính sách xã hội

  Không chỉ hỗ trợ các hộ nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận được với nguồn vốn vay ưu đãi, chương trình tín dụng chính sách xã hội ở TP Hồ Chí Minh còn góp phần đẩy lùi nạn tín dụng đen trên địa bàn.

 • Tín dụng chính sách góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn mới

  Tín dụng chính sách góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn mới

  Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Thực hiện chủ trương này, thời gian qua, Nghệ An đã vào cuộc triển khai quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực.

 • Đồng hành cùng người nghèo phát triển kinh tế

  Đồng hành cùng người nghèo phát triển kinh tế

  Chủ trương xã hội hóa giảm nghèo từ các hoạt động tín dụng chính sách xã hội đang được xem là bước đi hiệu quả, thiết thực, góp phần giảm nghèo hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Hàng nghìn người nghèo, gia đình chính sách đã được hỗ trợ, tiếp cận các nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững.