Tags:

Đoàn thể nhân dân

 • Đồng Nai đột phá với mục tiêu 'ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Đảng'

  Đồng Nai đột phá với mục tiêu 'ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Đảng'

  Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (đại biểu dự Đại hội) đã trao đổi với phóng viên TTXVN về những kết quả đã được trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là những lĩnh vực đột phá với mục tiêu “ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Đảng”.

 • Sức mạnh không lay chuyển từ liên minh chính trị của các đoàn thể nhân dân

  Sức mạnh không lay chuyển từ liên minh chính trị của các đoàn thể nhân dân

  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã khẳng định: "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" và xác định: "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là liên minh chính trị của các đoàn thể nhân dân và của cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo Mặt trận".

 • Thủ tướng tiếp xúc cử tri Hải Phòng trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

  Thủ tướng tiếp xúc cử tri Hải Phòng trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

  Sáng 13/10/2020, tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri là các cán bộ hưu trí Câu lạc bộ Bạch Đằng (nơi sinh hoạt của những cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ cao cấp, trung cấp của Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân và lực lượng vụ trang nghỉ hưu trên địa bàn thành phố) trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV.

 • Phát triển tổ chức thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Kinh nghiệm từ Hà Nội

  Phát triển tổ chức thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Kinh nghiệm từ Hà Nội

  Phát huy vai trò xung kích đi đầu, năng động sáng tạo của thanh niên Thủ đô, nhằm thu hút ngày càng đông các lực lượng tham gia tổ chức Đoàn, Hội, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TƯ về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2020”.

 • Đoàn kết xây dựng tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế

  Đoàn kết xây dựng tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế

  Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân phát huy tốt hơn nữa tinh thần đoàn kết, xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững...

 • Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại từ ngày 16/8

  Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại từ ngày 16/8

  Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc tổ chức Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ sau thời gian tạm ngừng để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2018 với các cơ quan, đoàn thể, nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài.

 • Tạm ngừng tổ chức lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 15/6 đến 15/8

  Tạm ngừng tổ chức lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 15/6 đến 15/8

  Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có thông báo tới các cơ quan, đoàn thể, nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài về việc tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2018.

 • Hà Nội: Đổi mới công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp

  Hà Nội: Đổi mới công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp

  Ngày 9/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”.

 • Công nhân viên chức lao động Thủ đô hướng về Đại hội Đảng

  Công nhân viên chức lao động Thủ đô hướng về Đại hội Đảng

  Trong không khí phấn khởi cùng với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân trong cả nước, công nhân viên chức lao động Thủ đô đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với sự tin tưởng, kỳ vọng.

 • Bắc Ninh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2015 đạt 7%

  Bắc Ninh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2015 đạt 7%

  Ngày 31/12, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

 • Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

  Để thực hiện tốt Nghị quyết về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", cần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong giai đoạn mới.

 • Quyết tâm hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013

  Quyết tâm hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013

  Chính phủ đề nghị Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và đồng chí, đồng bào cả nước tăng cường giám sát, phối hợp hành động, nỗ lực phấn đấu tạo chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa trên các mặt công tác để quyết tâm hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013.

 • Thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng

  Ngày 6/3, tại Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết số 09 - NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”...