Tags:

Đổi mới phong cách

 • Nhiều tồn tại sau 5 năm ngành Y đổi mới phong cách, thái độ phục vụ

  Nhiều tồn tại sau 5 năm ngành Y đổi mới phong cách, thái độ phục vụ

  Bên cạnh những kết quả đạt được 5 năm thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, ngành y tế vẫn còn những tồn tại như: khả năng đáp ứng của một số cơ sở khám chữa bệnh còn nhiều hạn chế, điều kiện cơ sở vật chất xuống cấp, tình trạng quá tải ở tuyến trung ương và tuyến tỉnh đang gây áp lực rất lớn đến chất lượng khám, chữa bệnh.

 • Xây dựng cơ chế phù hợp khuyến khích người dân khám, chữa bệnh ở tuyến dưới

  Xây dựng cơ chế phù hợp khuyến khích người dân khám, chữa bệnh ở tuyến dưới

  Chiều 4/6, Bộ Y tế cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

 • Agribank Hà Tĩnh - Góp phần đẩy lùi “Tín dụng đen”

  Agribank Hà Tĩnh - Góp phần đẩy lùi “Tín dụng đen”

  Bằng cách mở rộng đối tượng cho vay vốn, đổi mới phong cách phục vụ, tăng cường tuyên truyền nâng cao hiểu biết, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn, thời gian qua, Agribank chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần tích cực hạn chế “tín dụng đen” trên địa bàn, trả lại môi trường tín dụng lành mạnh.

 • Ngành y đã có lời khen giữa tiếng chê

  Ngành y đã có lời khen giữa tiếng chê

  Từ khi Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, với việc coi bệnh nhân là “khách hàng” của bệnh viện để phục vụ, đến nay đã ghi nhận những hiệu quả rõ nét.

 • Người bệnh đã bớt phàn nàn

  Người bệnh đã bớt phàn nàn

  Sau một thời gian ký cam kết với Bộ Y tế về "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh", một số bệnh viện đã có sự chuyển biến tích cực về cơ sở vật chất cũng như thái độ của nhân viên y tế.

 • Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW ký cam kết thay đổi thái độ

  Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW ký cam kết thay đổi thái độ

  Ngày 2/10, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã tổ chức lễ ký cam kết “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

 • Người bệnh đang dần trở thành khách hàng đặc biệt

  Người bệnh đang dần trở thành khách hàng đặc biệt

  Sau một thời gian nỗ lực cải tiến, ”xốc” lại y đức của đội ngũ cán bộ y tế, đã có 20 bệnh viện ký cam kết “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, nhiều bệnh viện đã nhận được "cảm tình" của người bệnh.

 • 4 bệnh viện trung ương ký cam kết thay đổi phong cách phục vụ

  4 bệnh viện trung ương ký cam kết thay đổi phong cách phục vụ

  Ngày 14/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và ký cam kết thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.