Xây dựng Học viện Quốc phòng thành trung tâm mang tầm cỡ quốc tế

Ngày 13/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu tại Lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018 của Học viện Quốc phòng.

Quán triệt và thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Học viện Quốc phòng đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng cao, xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực, trở thành một trung tâm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của Quân đội và Quốc gia, có uy tín trong khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Năm học 2016 - 2017 vừa qua, Học viện đã chủ động đổi mới chương trình, nội dung, áp dụng phương pháp dạy, học tích cực theo hướng tăng cường rèn luyện năng lực tư duy cho học viên, giành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động tự học, thảo luận, tập bài và nghiên cứu thực tế. Kết quả là đã hoàn thành tốt chương trình, nội dung đào tạo cho các lớp học (bao gồm 19 lớp học tập trung cho 8 đối tượng đào tạo với hơn 800 học viên).

Cùng với đó Học viện tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; triển khai nghiên cứu 32 đề tài khoa học, 69 tài liệu các cấp và 6 chuyên đề lịch sử. Hoàn thành đúng theo kế hoạch đã xác định, góp phần bổ sung thêm nguồn tài liệu giúp cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện - đào tạo trong Học viện va toàn quân.
           
Những kết quả trong huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện và công tác đối ngoại quốc phòng, quân sự trong năm học vừa qua đã góp phần tích cực vào việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang; tiếp tục hoàn thiện những vấn đề lý luận về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; về đường lối tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ mới; tăng cường hợp tác quốc tế với giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Bước vào năm học 2017 - 2018, với chức năng, nhiệm vụ của Học viện, năm học 2017-2018, Học viện được giao mở nhiều lớp đào tạo ngắn và dài hạn, bậc đại học và sau đại học; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, đào tạo phục vụ nhu cầu của Quân đội Hoàng gia Campuchia; Quân đội nhân dân Lào. Đặc biệt trong năm học 2017 - 2018 Học viện tiếp tục mở Lớp đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế khóa 4.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự buổi lễ và các học viên năm học 2017-2018. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Mỗi khóa học, lớp học có chương trình, nội dung, yêu cầu khác nhau, nhưng đều hướng tới mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận khoa học những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội nhân văn quân sự; đường lối quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh, kinh tế, đối ngoại; nghệ thuật quân sự Việt Nam trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; góp phần nâng cao khả năng tư duy, dự báo chiến lược, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quân sự cho đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng Nhà nước, lực lượng vũ trang trong thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng gửi lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp tới toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ đến dự Lễ Khại giảng Học viện Quốc phòng năm học mới.

 Biểu dương kết quả mà Học viện Quốc phòng đã đạt được, Thủ tướng nhấn mạnh quốc phòng an ninh là sự nghiệp trọng đại của quốc gia, dân tộc. Đảng, Nhà nước ta luôn xác định quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Đề cập đến tình hình thế giới có nhiều thay đổi, cộng đồng quốc tế đang phải đối phó thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, Thủ tướng cho rằng, bối cảnh đó đặt ra những vấn đề mới về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi chúng ta phải quán triệt và vận dụng tốt quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ đất nước, kết hợp chặt chẽ hoạt động quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế-xã hội, hoạt động đối ngoại.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Học viện tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện-đào tạo phù hợp với đối tượng tác chiến và thực tiễn các phương thức tiến hành chiến tranh trên thế giới hiện nay, bảo đảm sâu sắc về lý luận, phong phú về thực tiễn, cập nhật thông tin mới nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ cao cấp không những giỏi về quân sự mà còn là những nhà chiến lược về quốc phòng, quân sự; có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực lãnh đạo, tổ chức chỉ huy tốt, nhạy bén về chính trị, xử lý linh hoạt sáng tạo các tình huống chiến lược trên cương vị chức trách được giao; có khả năng tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền về quốc phòng, quân sự.

Học viện cần đi sâu nghiên cứu dự báo được các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; các giải pháp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; các vấn đề về chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự và các hình thái chiến tranh kiểu mới; đánh giá và dự báo chính xác tình hình có liên quan đến quốc phòng, an ninh, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, các biện pháp chủ động phòng ngừa và có các đối sách phù hợp, bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Thủ tướng mong muốn Học viện cần có tầm nhìn lớn hơn để tiếp tục xây dựng và phát triển thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự tầm cỡ quốc tế và khu vực.

Thủ tướng đề nghị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp quân sự giúp hai nước Lào và Campuchia; đồng thời, tiếp tục mở các lớp đào tạo quan chức Quốc phòng đa quốc gia..

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự buổi lễ và các học viên năm học 2017-2018. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng với đó là tiếp tục hiện đại hóa, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và chiến sĩ. Xây dựng môi trường văn hóa, môi trường học tập, nghiên cứu tiêu biểu với tình đồng chí, tình đồng đội, tình cảm chân thành giữa thầy và trò. Kiên quyết không để các biểu hiện vi phạm đạo đức, lối sống tiêu cực thâm nhập vào Học viện. Tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng và đường lối, quan điểm của Đảng.

Nói chuyện với các học viên, Thủ tướng mong muốn các học viên ý thức việc về học tại Học viện Quốc phòng là một vinh dự, một cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trí tuệ, kiến thức và phong cách của một cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội, Thủ tướng đề nghị nêu gương trong học tập, tu dưỡng và rèn luyện; nhận rõ trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; cần phải có quyết tâm cao, tinh thần cầu thị, coi việc học tập là một nhu cầu và tích cực tự giác học tập, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo, linh hoạt kiến thức vào quá trình triển khai, tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, từng ngành, địa phương, đơn vị.

Quang Vũ (TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Nhật Bản và Đại sứ Hungary
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Nhật Bản và Đại sứ Hungary

Chiều 12/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Nhật Bản Kuinio Umeda và Đại sứ Hungary Öry Csaba.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN