Quy trình bảo hiểm, bảo hành công trình theo hợp đồng xây dựng như thế nào?

Bạn đọc hỏi: Quy trình bảo hiểm, bảo hành đối với công trình theo hợp đồng xây dựng hiện nay tuân thủ theo quy định pháp luật nào?

Về vấn đề này, báo Tin tức thông tin như sau:

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 46 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định về nội dung bảo hiểm và bảo hành công trình theo hợp đồng xây dựng chi tiết: 

Chú thích ảnh
Quy trình bảo hiểm, bảo hành công trình theo hợp đồng xây dựng như thế nào?

Bảo hiểm theo hợp đồng xây dựng

- Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, môi trường, công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp. Trường hợp phí bảo hiểm này đã được tính vào giá hợp đồng, thì bên nhận thầu thực hiện mua bảo hiểm công trình theo quy định.

- Nhà thầu tư vấn mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

- Bên nhận thầu phải thực hiện mua các loại bảo hiểm cần thiết (bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường, bảo hiểm thiết bị, bảo hiểm đối với bên thứ ba...) để bảo đảm cho hoạt động của mình theo quy định của pháp luật.

Bảo hành theo hợp đồng xây dựng

- Bên nhận thầu có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng. Các thỏa thuận của các bên hợp đồng về thời hạn bảo hành, mức bảo đảm bảo hành phải phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng.

- Bảo đảm bảo hành có thể thực hiện bằng hình thức bảo lãnh hoặc hình thức khác do các bên thỏa thuận, nhưng phải ưu tiên áp dụng hình thức bảo lãnh.

- Bên nhận thầu chỉ được hoàn trả bảo đảm bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành.

Trong thời hạn bảo hành, bên nhận thầu phải thực hiện việc bảo hành trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được thông báo sửa chữa của bên giao thầu. Trong khoảng thời gian này, nếu bên nhận thầu không tiến hành bảo hành thì bên giao thầu có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác sửa chữa.

Tin, ảnh: Vân Sơn/Báo Tin tức
Cưỡng chế tháo dỡ 7 công trình xây dựng trái phép tại Nha Trang
Cưỡng chế tháo dỡ 7 công trình xây dựng trái phép tại Nha Trang

Từ ngày 22/4, Ủy ban nhân dân xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng cưỡng chế tháo dỡ 7 công trình xây dựng trái phép trên địa bàn, chuyên để đón khách Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN