Tín dụng chính sách tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 40 - CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Chỉ thị đã thực sự đi vào cuộc sống, có được những kết quả quan trọng, góp phần làm thay đổi nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể ở Ninh Thuận. Đặc biệt Chỉ thị đã tác động tích cực, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững tại địa phương.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40 - CT/TW của Ban Bí thư.

Đó là những chia sẻ của người dân đang thụ hưởng chính sách, đồng thời cũng là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận Lê Văn Bình tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW. Hội nghị được Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức ngày 22/8.

Xác định tín dụng chính sách xã hội là một giải pháp sáng tạo, thiết thực, hiệu quả và có tính nhân văn sâu sắc, ngày 23/4/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận đã ban hành Chỉ thị số 67 - CT/TU để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tổ chức thực hiện.

Từ khi thực hiện Chỉ thị đến nay, nguồn vốn địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Ninh Thuận đã tăng 25 tỉ đồng, nâng tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đến ngày 30/6/2019 đạt 45 tỉ đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội cũng tích cực huy động nguồn vốn từ các tổ chức và cá nhân, tiền gửi tiết kiệm của tổ viên thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn bổ sung vào nguồn vốn cho vay của chi nhánh để đầu tư trở lại cho đối tượng thụ hưởng với số dư nguồn vốn đạt 90 tỉ đồng.

Giai đoạn 2014 - 2019, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận đã giải ngân cho trên 150 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách với số tiền gần 3.300 tỉ đồng; giải quyết cho trên 30.600 học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; trên 6.400 lao động được tạo việc làm từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm; xây dựng trên 21.400 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn...

Hiệu ứng tích cực từ tín dụng chính sách xã hội đã có tác động mạnh trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Cụ thể đã góp phần làm giảm tỉ lệ hộ nghèo hàng năm của tỉnh từ 1,5% - 2%; qua đó thu hẹp đáng kể khoảng cách giàu nghèo, giảm tỉ lệ thất nghiệp, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Công tác tuyên truyền về vai trò của tín dụng chính sách xã hội của các cấp ủy đảng ở Ninh Thuận ngày một đi vào chiều sâu, được thực hiện dưới nhiều hình thức phù hợp, giúp các đối tượng thụ hưởng hiểu hơn về chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ cũng như hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội về các chương trình tín dụng. Qua đó có ý thức, trách nhiệm hơn đối với khoản vay của mình và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ khi vay vốn, sử dụng vốn đúng mục đích để đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Ngoài trách nhiệm nhận ủy thác cho vay, các cấp hội, đoàn thể ở địa phương của tỉnh Ninh Thuận luôn tích cực hướng dẫn hội viên xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất kinh doanh. Từ đó nhiều hội viên đã năng động, sáng tạo, biết làm giàu chính đáng và trở thành những điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi từ vốn vay.

Ông Nguyễn Mạnh Tú - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cho biết: Để tất cả đối tượng thụ hưởng được tiếp cận vốn phù hợp với nhu cầu, Ngân hàng tiếp tục quan tâm phân bổ nguồn lực cho tỉnh để thực hiện; đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh Ninh Thuận tiếp tục huy động các nguồn lực có thể để bổ sung vốn, ủy thác cho ngân hàng tại địa phương giải ngân, đáp ứng nguyện vọng của người dân. Ngân hàng sẽ đề nghị Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ sớm ban hành cơ chế, chính sách phù hợp để nâng mức vay, thời hạn cho vay, kéo dài thời hạn đối tượng thụ hưởng chính sách cũng như bổ sung đối tượng vay theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chú thích ảnh
Vốn tín dụng chính sách giúp người nghèo ở huyện Thuận Nam có điều kiện phát triển chăn nuôi hộ gia đình.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh khẳng định: 5 năm qua, Chỉ thị 40 - CT/TW của Ban Bí thư đã thật sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả rất tích cực trong việc chăm lo đời sống người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Thông qua tín dụng chính sách xã hội, nhân dân tin tưởng hơn vào chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo sự gắn kết trong toàn Đảng, toàn dân.

Phát huy kết quả đạt được, cấp ủy các cấp và chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở Ninh Thuận sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, xem đây là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên. Qua đó để hoạt động tín dụng chính sách ngày càng có hiệu quả hơn, chất lượng tín dụng ngày một được nâng lên, góp phần thực hiện tốt mục tiêu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo trật tự, an toàn và an sinh xã hội, đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 18 cá nhân; Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Công Thử (TTXVN)
Thoát nghèo bền vững nhờ tín dụng chính sách xã hội
Thoát nghèo bền vững nhờ tín dụng chính sách xã hội

Chiều 16/8, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN