Tín dụng chính sách góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Đây là đánh giá được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, do Tỉnh ủy Nam Định tổ chức ngày 19/8.

Chú thích ảnh
Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ông Trần Duy Hưng - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Nam Định cho biết, thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương, trong 5 năm qua, tại Nam Định đã có trên 22.550 lượt hộ nghèo, trên 37.180 lượt hộ cận nghèo và 127.630 các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Nguồn vốn chính sách xã hội đã giúp gần 14.960 hộ thoát nghèo, trên 8.340 hộ thoát cận nghèo; giải quyết việc làm cho gần 8.880 lao động, 8.666 học sinh, sinh viên được vay vốn để học tập, thực hiện tốt mục tiêu của Chính phủ, không để học sinh nào phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí.

Từ nguồn vốn này, đã có 415 hộ nghèo, người có thu nhập thấp, có nhà ở dột nát hoặc chưa có nhà được vay vốn xây mới, sửa chữa nhà ở kiên cố; trên 98.740 hộ được vay vốn xây mới, cải tạo công trình nước sạch, công trình vệ sinh, góp phần cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư khu vực nông thôn...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Trần Văn Chung khẳng định: Sau 5 năm thực hiện, Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chứng minh đây là một chính sách, thể hiện sự ưu việt của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa lớn trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Tín dụng chính sách đã phủ khắp các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người khuyết tật và những trường hợp dễ bị tổn thương khác tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống.

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40 trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định đề nghị UBND các cấp hằng năm cân đối, bố trí nguồn ngân sách địa phương chuyển ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho các đối tượng chính sách trên địa bàn vay.

Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội; rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo kịp thời, làm cơ sở cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay, đảm bảo quyền lợi đối với người được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước có cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, bao tiêu sản phẩm, định hướng sản xuất, lồng ghép chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình kinh tế hộ, dự án tiểu vùng điển hình để nhân rộng; tổ chức tập huấn, đào tạo nghề, tư vấn cho hộ nghèo, cận nghèo làm quen với sản xuất hàng hóa và hỗ trợ hoạt động tín dụng chính sách đạt hiệu quả cao.

Vũ Văn Đạt (TTXVN)
Thái Nguyên: Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhờ nguồn vốn chính sách xã hội
Thái Nguyên: Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhờ nguồn vốn chính sách xã hội

Ngày 16/8, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN