Trà Vinh

Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất quy mô lớn

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh đề ra tại Hội nghị Tổng kết công tác 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 vào ngày 23/1.

Nông dân huyện Châu Thành chăm sóc ruộng ớt sắp đến thời điểm thu hoạch.

Theo đó, đối với lĩnh vực trồng trọt, tỉnh tập trung tái cơ cấu theo hướng phát triển sản xuất quy mô lớn gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy lợi thế của sản phẩm và của từng địa phương; khuyến khích sử dụng giống cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh phối hợp với các địa phương điều chỉnh giảm diện tích gieo trồng lúa cả năm còn 197.000 ha (giảm hơn 37 ha so với năm 2016). Đồng thời, Sở phối hợp với Công ty Lương thực Trà Vinh triển khai xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa hàng hóa tại 17 xã của 5 huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Càng Long, Châu Thành và Trà Cú.

Ngành nông nghiệp cũng tiếp tục vận động người dân chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày có lợi thế mang lại hiệu cao hơn. Tỉnh phấn đấu tổng diện tích gieo trồng cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác đạt 55.500 ha, sản lượng 1,57 triệu tấn.

Ở lĩnh vực chăn nuôi, toàn tỉnh hiện có tổng đàn bò hơn 206.000 con, đàn lợn hơn 410.000 con và đàn gia cầm 4,37 triệu con. Năm 2017, tỉnh phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, trang trại, nuôi công nghiệp, ứng dụng công nghệ sinh học…

UBND tỉnh Trà Vinh đã quyết định dành gần 50 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên điạ bàn tỉnh, như phối giống nhân tạo gia súc, mua con giống, xây dựng công trình khí sinh học, làm đệm lót sinh học, đào tạo tập huấn kỹ thuật…

Đối với lĩnh vực thủy sản, năm 2016, tổng sản lượng thủy sản của tỉnh đạt hơn 172.236 tấn, bằng 95,2% kế hoạch. Thời gian tới, tỉnh đẩy mạnh phát triển thủy sản theo hướng đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi phù hợp với từng vùng sinh thái, duy trì và phát triển các hình thức nuôi bền vững. Trà Vinh phấn đấu đạt tổng sản lượng thủy sản 169.000 tấn vào năm 2017.

Ông Trần Trung Hiền, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, cho biết năm 2016, sản xuất nông nghiệp của tỉnh gặp nhiều khó khăn như ảnh hưởng biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai hạn, mặn, dịch bệnh… nên tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh chỉ đạt 24.084 tỷ đồng, bằng 92,2% kế hoạch, tăng trưởng âm so với năm 2015 (giảm 5%).

Trong năm 2016, tỉnh Trà Vinh chuyển đổi khoảng 1.000 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác, nâng tổng số tỉnh đã chuyển đổi đến nay được khoảng 6.000 ha, đạt gần 67% kế hoạch.
Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)
Tái cơ cấu nông nghiệp Tây Nguyên
Tái cơ cấu nông nghiệp Tây Nguyên

Sản xuất bền vững, chuyển đổi cây trồng, tăng cường liên kết vùng... là những giải pháp được tính tới nhằm tái cơ cấu hiệu quả với sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN