Đề nghị công khai nhà thầu vi phạm chất lượng, tiến độ dự án giao thông

Tổng cục Đường bộ kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải công khai trên trang thông tin của Bộ Giao thông Vận tải các nhà thầu xây lắp vi phạm chất lượng, tiến độ mà bị các chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án có văn bản phê bình, cảnh cáo làm cơ sở cho bên mời thầu lưu ý khi đánh giá các nhà thầu tham gia dự án, gói thầu trong các năm tiếp theo.

Đồng thời, đưa vào hồ sơ mời thầu các điều kiện xử lý khi nhà thầu vi phạm chất lượng, tiến độ, làm cơ sở pháp lý để đánh giá việc tham dự đấu thầu các gói thầu tiếp sau như lập cơ sở dữ liệu, đánh giá việc thực hiện hợp đồng của tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu xây lắp, làm cơ sở đánh giá uy tín khi tham dự thầu đối với nhà thầu có nhiều vi phạm. Bên cạnh đó, rà soát các quy định hiện hành để có đánh giá và giải pháp về tình trạng chỉ có 1 nhà thầu tham dự đấu thầu qua mạng…

Theo báo cáo mà Tổng cục Đường bộ Việt Nam gửi Bộ Giao thông Vận tải về tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay, năm 2021, đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư hoặc quyết định đầu tư 7 dự án xây dựng cơ bản đang triển khai, 6 dự án từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn năm 2021 - 2025 và trên 270 dự án sửa chữa đường bộ.

Trong năm đã triển khai lựa chọn nhà thầu với số lượng 621 gói thầu các loại. Tổng giá gói thầu gần 3.500 tỷ đồng, giá trúng thầu 3.440 tỷ đồng và tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu là 53 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đăng tải thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 100% các gói thầu được đăng tải đầy đủ các thông tin theo quy định. Năm qua, đã đấu thầu qua mạng 232/234 gói thầu với giá trúng thầu hơn 2.900 tỷ đồng.

Tuy vậy, có 13 gói thầu qua mạng bị hủy thầu với lý do các nhà thầu tham dự thầu đều không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc đến thời điểm đóng thầu không có nhà thầu nộp hồ sơ mời thầu.

Về xử lý vi phạm trong đấu thầu, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay, năm 2021, đơn vị này đã ban hành 3 quyết định xử lý về vi phạm trong đấu thầu bằng hình thức cấm tham gia đấu thầu 3 năm đối với 2 nhà thầu xây lắp, 2 nhà thầu tư vấn và 2 cá nhân. Bên cạnh đó, cảnh cáo 1 nhà thầu tư vấn và đã giao bên mời thầu công khai xử lý vi phạm theo đúng quy định về đấu thầu.

“Nhìn chung, việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng các quy định, đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả. Các dự án bảo trì được thực hiện nghiêm ngay từ bước lập, trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 100% các gói thầu xây lắp được đấu thầu qua mạng", Tổng cục Đường bộ Việt Nam đánh giá.

Cũng theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, năm 2021, có nhiều gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự.

Theo Chỉ thị số 03/2019/CT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với những gói thầu chỉ có duy nhất 1 nhà thầu tham dự và xử lý nghiêm chủ đầu tư, bên mời thầu và các bên liên quan nếu phát hiện hành vi vi phạm, không đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu nhưng lại chưa có hướng dẫn cụ thể.

"Quá trình lựa chọn nhà thầu qua mạng vẫn còn một số nhà thầu tư vấn, xây lắp ít có kinh nghiệm về đấu thầu qua mạng nên khi tham gia dự thầu còn lúng túng", Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay.

Quang Toàn (TTXVN)
Sắp thi công 8 dự án giao thông quan trọng
Sắp thi công 8 dự án giao thông quan trọng

Ngày 22/12, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải thông tin về 8 dự án giao thông quan trọng sẽ được triển khai thi công trong thời gian cuối tháng 12/2021, đầu tháng 1/2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN