Chỉ huy động được 150 tỷ đồng/2.000 tỷ đồng gọi thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

Ngày 23/7/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành.

Tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (500 tỷ đồng) và 15 năm (500 tỷ đồng). Tuy nhiên, kết quả phiên đấu thầu chỉ huy động được 150 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh kỳ hạn 5 năm có 1 thành viên dự thầu, huy động được 150 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,1%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên gần nhất (16/7/2018).

Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh các kỳ hạn 10 năm, 15 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 350 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh thông qua đấu thầu tại HNX.

Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh là loại trái phiếu do doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng, ngân hàng chính sách của nhà nước thuộc đối tượng quy định tại Điều 32 Luật Quản lý nợ công phát hành và được Chính phủ bảo lãnh thanh toán.

Văn Giáp (TTXVN)
Huy động thêm 4.600 tỷ đồng từ đấu thầu trái phiếu Chính phủ
Huy động thêm 4.600 tỷ đồng từ đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Ngày 18/7, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng), 20 năm (500 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 4.600 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN