Bộ TN&MT lập Tổ công tác đặc biệt 'gỡ khó' cho doanh nghiệp, người dân

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 1955/QĐ-BTNMT về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN

Theo đó, Tổ công tác có nhiệm vụ nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phương hướng, giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bên cạnh đó, đề xuất các giải pháp để chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chủ động phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để giải quyết những vấn đề có liên quan.

Ngoài ra, Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân thuộc thẩm quyền của Bộ; kịp thời đề xuất, khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan; thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tổ công tác có quyền hạn đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện để giải quyết các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành và địa phương; mời lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương liên quan hoặc các tổ chức, hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học để phối hợp, tham vấn thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác.

Định kỳ hằng tháng hoặc theo yêu cầu của Bộ trưởng, Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình, kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, đề xuất phương án giải quyết vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền (nếu có) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định này và Quy chế hoạt động của Tổ công tác. Các thành viên Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về công việc được phân công theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm kịp thời giải quyết, tháo gỡ, xử lý khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp. Thành viên Tổ công tác sử dụng bộ máy hiện có của đơn vị mình để giúp việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo phân công của Tổ trưởng Tổ công tác. Vụ Pháp chế (Bộ Tài nguyên và Môi trường) là cơ quan giúp việc Tổ công tác.

Hoàng Nam (TTXVN)
Hà Nội đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp FDI trên địa bàn Thủ đô
Hà Nội đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp FDI trên địa bàn Thủ đô

Hội nghị hướng tới cung cấp các thông tin về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian tới, nhất là khi Hà Nội đang bước vào giai đoạn "bình thường mới" sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN