Đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2024

Sau hơn 2 tuần phát động Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2024 (VDA), ngày 3/5, Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Hội Truyền thông số Việt Nam đã có văn bản gửi các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp mời tham gia và giới thiệu ứng viên tham gia bình chọn Giải thưởng Giải thưởng.

Là sự kiện thường niên từ năm 2018, Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam (VDA) do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức, Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cá nhân có sự đổi mới, đóng góp xuất sắc trong việc phát triển hoặc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh nhằm hiện thực hóa khát vọng chuyển đổi số của Việt Nam.

Qua 6 lần tổ chức, VDA đã tiếp cận hơn 16.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên 63 tỉnh, thành phố, thu hút gần 1.800 hồ sơ tham dự; vinh danh gần 400 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc và các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu.

Giải thưởng VDA năm 2024 gồm 5 hạng mục. Hạng mục 1 dành cho cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc. Đây là các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội các cấp có quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ từ mô hình truyền thống sang môi trường quản lý, làm việc dựa trên nền tảng công nghệ số.

Hạng mục 2 dành cho doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc - những đơn vị có quá trình ứng dụng công nghệ số để thay đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số thành công.

Hạng mục 3 là các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu. Giải thưởng sẽ được trao cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông sở hữu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu, hướng đến giải quyết các vấn đề, nhu cầu thực tiễn của cuộc sống.

Hạng mục 4 là sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng. Các tổ chức được thành lập tại Việt Nam; có đại diện pháp nhân tại Việt Nam hoặc cá nhân là người Việt; người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam sở hữu giải pháp công nghệ số mang tới hiệu quả cao cho người thiệt thòi về năng lực, người có sức mua thấp, cho những hoạt động, sự kiện, phong trào có ý nghĩa xã hội cao, có tính nhân văn sâu sắc sẽ là ứng viên nhận giải thưởng hạng mục này.

Cuối cùng, hạng mục 5 là sản phẩm, dịch vụ, giải pháp nước ngoài dành cho các tổ chức nước ngoài có đại diện pháp nhân tại Việt Nam hoặc cá nhân nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, sở hữu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu, góp phần xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, giải quyết những vấn đề thực tiễn cấp bách tại Việt Nam.

Cục Chuyển đổi số quốc gia đề nghị các cơ quan, địa phương xem xét, giới thiệu các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, doanh nghiệp, sản phẩm, giải pháp xuất sắc trong lĩnh vực quản lý nhà nước hoặc trên địa bàn của địa phương tham gia Giải thưởng VDA 2024. Đặc biệt, các đơn vị trực tiếp đề xuất sản phẩm, giải pháp tham gia giải thưởng ở hạng mục cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc.

Thông tin chi tiết về giải thưởng được cập nhật tại website: https://vda.com.vn. Ban Tổ chức sẽ nhận Hồ sơ tham dự theo hình thức trực tuyến đến ngày 30/6/2024. Lễ trao Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2024 dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 10/2024.

Ngọc Bích (TTXVN)
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023: Thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023: Thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo

Chiều 7/10, Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards 2023 (VDA 2023) đã diễn ra tại Hà Nội. Giải thưởng được Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức thường niên, với sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN