Tư tưởng Hồ Chí Minh về 'Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân'

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là nhiệm vụ quan trọng, là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng đạo đức cách mạng và xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Người chỉ rõ nguyên nhân làm suy thoái đạo đức đều bắt nguồn từ “căn bệnh cá nhân chủ nghĩa” và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn có ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.

Những quan điểm toàn diện và sâu sắc về bản chất, vai trò, chuẩn mực và nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (đăng báo “Nhân dân” ngày 3/2/1969). Cho đến nay, những lời dặn của Người trong tác phẩm vẫn vẹn nguyên giá trị đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Rớt lớp 10 công lập, học sinh không lo thiếu chỗ học
TP Hồ Chí Minh: Rớt lớp 10 công lập, học sinh không lo thiếu chỗ học

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 sẽ có khoảng 20.000 học sinh "rớt" lớp 10 công lập. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh khẳng định, học sinh tốt nghiệp THCS tại thành phố không lo thiếu chỗ học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN