Trình tự, thủ tục bầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Theo Nghị định 08/2016/NĐ-CP, việc bầu Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bằng hình thức bỏ phiếu kín và thực hiện theo quy trình, thủ tục sau:

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Sửa đổi quy định về thẩm định, phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND
Sửa đổi quy định về thẩm định, phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 115/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN