Nước ngầm - Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình

Ngày Nước Thế giới năm 2022 có chủ đề "Nước ngầm" nhằm thu hút sự chú ý đến nguồn tài nguyên nước tiềm ẩn luôn được coi trọng nhưng chưa được công nhận đầy đủ giá trị trong hoạch định chính sách phát triển bền vững. Thông điệp của chủ đề này là khám phá, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước ngầm sẽ là việc làm trọng tâm để tồn tại và thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Những thông điệp về Ngày Nước Thế giới 2020
Những thông điệp về Ngày Nước Thế giới 2020

Chủ đề Ngày Nước Thế giới 22/3/2020 là "Nước và Biến đổi khí hậu", hướng đến nghiên cứu những cách thức và thay đổi của tài nguyên nước trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN