Mục tiêu phát triển đất nước những thập niên tới

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Vững tin vào những quyết sách, định hướng đúng đắn của Đảng về phát triển đất nước 
Vững tin vào những quyết sách, định hướng đúng đắn của Đảng về phát triển đất nước 

Trước thành công của Đại hội XIII của Đảng, cùng với cả nước, đảng viên các tỉnh Cà Mau, Lào Cai, Quảng Ngãi đã bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới được bầu, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, phát triển đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN