Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn và ý chí quật cường của toàn thể nhân dân.

Thắng lợi ấy cũng minh chứng cho bản lĩnh và trí tuệ của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn đường lối đấu tranh cách mạng đúng đắn với tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén, nắm bắt và chớp đúng thời cơ. 

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Kế thừa và phát huy những bài học Cách mạng tháng Tám vào công cuộc đổi mới
Kế thừa và phát huy những bài học Cách mạng tháng Tám vào công cuộc đổi mới

Năm 2018, nhân dân cả nước kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nhân dịp này, PGS.TS Trần Trọng Thơ, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) đã có bài viết nêu bật những bài học quý báu của Cách mạng Tháng Tám và sự kế thừa, phát huy những bài học này vào công cuộc đổi mới hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN