Dấu hiệu nhận biết về cờ hiệu, phù hiệu và phương tiện của Cảnh sát biển Việt Nam

Bạn đọc hỏi: Những dấu hiệu nào có thể nhận biết được màu sắc, cờ hiệu, phù hiệu của Cảnh sát biển Việt Nam?

Chú thích ảnh
Tên giao dịch quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam là Vietnam Coast Guard.

Theo Điều 28 của Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định tên giao dịch quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam là: Vietnam Coast Guard.

Điều 29 quy định màu sắc, cờ hiệu, phù hiệu và dấu hiệu nhận biết phương tiện của Cảnh sát biển Việt Nam như sau:

1. Tàu thuyền, máy bay và các phương tiện khác của Cảnh sát biển Việt Nam có màu sắc, cờ hiệu, phù hiệu và dấu hiệu nhận biết riêng. Khi làm nhiệm vụ, tàu thuyền phải treo quốc kỳ Việt Nam và cờ hiệu Cảnh sát biển Việt Nam.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 30 quy định con dấu của Cảnh sát biển Việt Nam như sau: Cảnh sát biển Việt Nam sử dụng con dấu có hình Quốc huy trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Điều 31 quy định về trang phục của Cảnh sát biển Việt Nam: Cảnh hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, cảnh phục, lễ phục của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam theo quy định của Chính phủ.

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, ngày 19/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 1/7/2019. Đây là đạo luật có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, quy định cụ thể những hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam.  

Tin, ảnh: V.T/Báo Tin tức
Tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam
Tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam

Bạn đọc hỏi: Có bao nhiêu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN