Long An: Duy trì và nâng cao chất lượng công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Bà Phan Thị Dạ Thảo, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An cho biết, năm 2022 tỉnh tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng kết quả đạt chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đạt chuẩn mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt chuẩn mức độ 2 và xóa mù chữ đạt chuẩn mức độ 2.

Chú thích ảnh
Long An duy trì và nâng cao chất lượng công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Ảnh (tư liệu - minh họa): Đức Hạnh/TTXVN

Để đạt mục tiêu đề ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Long An đổi mới, đẩy mạnh tuyên truyền về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao trách nhiệm các cấp, ngành và toàn xã hội; nâng cao nhận thức cho người dân, toàn xã hội về lợi ích, vai trò và tầm quan trọng của học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; đồng thời, gắn kết tuyên truyền phổ cập giáo dục, xóa mù chữ với việc xây dựng xã hội học tập và các phong trào thi đua của địa phương.
 
Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các cấp; tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Giáo dục và Đào tạo với các ngành, các tổ chức có liên quan trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Ngành kịp thời triển khai các văn bản của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành khác về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình có nhiều đóng góp trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Long An thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2025"; tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phân luồng học sinh vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của địa phương.

Ngoài ra, Long An tích cực tuyên truyền, vận động học viên ra lớp học phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; xây dựng kế hoạch mở lớp, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với thực tế của địa phương và tình hình dịch COVID-19. Tỉnh lựa chọn hình thức dạy học theo nhóm nhỏ (hoặc theo cá nhân); linh hoạt kết hợp dạy xóa mù chữ với xóa mù công nghệ cho học viên để sử dụng các thiết bị thông minh trong cập nhật kiến thức cơ bản. 
 
Long An triển khai chương trình xóa mù chữ mới; xây dựng các học liệu, đồ dùng dạy học trực quan phù hợp với người học; gắn nội dung bài học với tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên chuyên trách phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; điều tra, thống kê chính xác số liệu; cập nhật thông tin về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên hệ thống thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo đúng quy trình, thời gian. Sở đầu tư, mua sắm các trang thiết bị dạy học theo hướng xây dựng trường học đạt chuẩn nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn công tác dạy học phổ thông, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Đồng thời, ngành Giáo dục tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng giáo dục hòa nhập cho cán bộ, giáo viên trong, ngoài ngành tham gia dạy phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và cho người khuyết tật.

Thanh Bình (TTXVN)
Sở GDĐT Bắc Ninh: Duy trì tốt phổ cập giáo dục trong học kỳ I năm học 2020-2021
Sở GDĐT Bắc Ninh: Duy trì tốt phổ cập giáo dục trong học kỳ I năm học 2020-2021

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Bắc Ninh vừa có văn bản báo cáo kết quả học kỳ I năm học 2020-2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN