Sở GDĐT Bắc Ninh: Duy trì tốt phổ cập giáo dục trong học kỳ I năm học 2020-2021

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Bắc Ninh vừa có văn bản báo cáo kết quả học kỳ I năm học 2020-2021.

Chú thích ảnh

Học kỳ I năm học 2020-2021, Sở GDĐT Bắc Ninh đã duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2. 126/126 số xã, phường, thị trấn trong tỉnh đạt phổ cập giáo dục các cấp học, xóa mù chữ với tỷ lệ người dân biết chữ trong độ tuổi 15-60 đạt trên 99,0%.

Cùng với đó, Sở GDĐT Bắc Ninh tiếp tục quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GDĐT phù hợp với giai đoạn mới; chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực Quyết định số 242/QĐ-UBND của UBND tỉnh về “Quy hoạch phát triển GDĐT tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030”. Kết thúc học kỳ I, Bắc Ninh có 504 trường học từ cấp học mầm non đến THPT, trong đó 468 trường công lập, chiếm tỷ lệ 92,8% (tăng 3 trường so với cùng kỳ năm học 2019-2020); 355.057 học sinh các cấp, tăng 10.738 học sinh so với cùng kỳ năm học 2019-2020.

Bên cạnh đó, Sở GDĐT Bắc Ninh đã đẩy mạnh chỉ đạo hướng dẫn, hỗ trợ phát triển chương trình giáo dục phù hợp với văn hóa, điều kiện địa phương, khả năng và nhu cầu của trẻ; tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi, đa dạng các hình thức, phương pháp chăm sóc giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”. Cùng với đó, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; thực hiện nghiêm việc phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục và bộ quy tắc ứng xử theo quy định tại Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT; chỉ đạo thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ ăn trưa, chi phí học tập cho trẻ theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP và Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện nghiêm Quyết định số 1283/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh về mô hình “Cung cấp thực phẩm an toàn trong các trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Sở GDĐT Bắc Ninh cũng đã tham mưu, phối hợp chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018 đối với học sinh lớp 1; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học lớp 2-5 theo định hướng tiếp cận CTGDPT 2018; điều chỉnh nội dung dạy học hợp lý đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục, đảm bảo vừa sức, chuẩn kiến thức, không chồng chéo giữa các môn học, các khối lớp trong cấp học. Đặc biệt, thực hiện đánh giá học sinh lớp 1 theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT; đánh giá học sinh lớp 2-5 theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. Kết thúc học kỳ I, đánh giá, kiểm tra định kỳ đạt 5 điểm trở lên môn Tiếng Việt (99,1%), môn Toán (98,9%); đánh giá định kỳ xếp loại hoàn thành trở lên môn Tiếng Việt (99,2%), môn Toán (99,0%), các môn học còn lại đạt 99,5% trở lên; đánh giá phẩm chất, năng lực xếp loại đạt trở lên đều đạt trên 99,0%.

Chú thích ảnh

Cùng với đó, Sở GDĐT Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị điều chỉnh chương trình và kế hoạch giáo dục phù hợp điều kiện thực tế và khả năng học tập của học sinh; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh đáp ứng việc đổi mới hình thức thi và kiểm tra, đánh giá, nhất là đối với học sinh cuối cấp. Kết thúc học kỳ I, tỷ lệ xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên bậc THCS đạt 97,7%, bậc THPT đạt 97,7%; xếp loại văn hóa khá, giỏi bậc THCS đạt tỷ lệ 67,4%, bậc THPT đạt 82,8%. Sở GDĐT Bắc Ninh đồng thời chỉ đạo các đơn vị chủ động hoàn thành kế hoạch, chương trình các môn học, các hoạt động giáo dục theo hướng tinh giản, đáp ứng mục tiêu tiếp cận với CTGDPT 2018. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021, học sinh Bắc Ninh đoạt 57 giải (tỷ lệ 79,2%) với 5 giải Nhất, 21 giải Nhì, 21 giải Ba và 10 giải Khuyến khích; 13 học sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2.

Ngoài ra, Sở GDĐT Bắc Ninh cũng chỉ đạo dạy lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng, an ninh trong các môn học mỗi cấp gắn với giáo dục nâng cao nhận thức về nền quốc phòng toàn dân; tập huấn cho hơn 100 giáo viên các cấp học về bơi và phương pháp phòng, chống đuối nước trong học sinh. Đẩy mạnh công tác giáo dục, đạo đức, lối sống của giáo viên, học sinh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị, Nghị quyết số 04/NQ/TU của Tỉnh ủy Bắc Ninh; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo.

CTV
Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp
Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp

Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở cụ thể hóa nội dung, hoạt động chuyên môn cần triển khai để phân loại, chuẩn hóa năng lực, khối lượng học tập tối thiểu và văn bằng, chứng chỉ phù hợp đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN