Hà Nam công bố danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022

UBND tỉnh Hà Nam vừa quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Hà Nam lựa chọn 8 đầu sách cho 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc của học sinh lớp 2; 12 đầu sách cho 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc của học sinh lớp 6.

Các đầu sách lớp 2 được lựa chọn gồm: Môn Toán và môn Giáo dục thể chất lựa chọn từ Nhà xuất bản Đại học Sư phạm; các môn Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Mỹ thuật lựa chọn từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Môn Đạo đức lựa chọn từ Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tỉnh đã lựa chọn thêm sách Tiếng Anh (Phonics-Smart) của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đầu sách lớp 6 hầu hết lựa chọn từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gồm: Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử và Địa lý, Giáo dục công dân, Giáo dục thể chất, Âm nhạc và Công Nghệ. Đối với bộ môn Toán, Tin học, Mỹ Thuật, Khoa học tự nhiên lựa chọn từ Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Bộ môn Hoạt động trải nghiệm-hướng nghiệp lựa chọn từ  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Nam quyết định thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022 đã triển khai đầy đủ công việc theo đúng quy định, quy trình.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam Phạm Anh Tuấn cho biết thêm, Sở đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng lựa chọn các bộ sách theo từng môn học với sự tham gia của đông đảo giáo viên cốt cán trong toàn ngành, đại diện cho từng vùng, miền. Mỗi hội đồng có ít nhất 15 thành viên, đọc và nghiên cứu sách giáo khoa dựa trên các tiêu chí mà Sở đã ban hành trước. Sau đó, các thành viên Hội đồng họp và chia sẻ ý kiến, bỏ phiếu kín để lựa chọn sách giáo khoa...

Năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên học sinh lớp 2 và lớp 6 trên cả nước học sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngành giáo dục và đào tạo Hà Nam đã khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị để bảo đảm điều kiện dạy, học chất lượng cho hai khối lớp 2, lớp 6. Sở mong muốn, sau khi UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa, các đơn vị xuất bản, phát hành sớm cung ứng sách đến các nhà trường để họ chủ động trong soạn giáo án, thiết kế bài giảng, triển khai dạy học thuận lợi nhất.

Đại Nghĩa (TTXVN)
Hà Nội phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6  
Hà Nội phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6  

Chiều 23/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 1814/QĐ-UBND phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN