Kết luận thanh tra vụ việc cô giáo tố bị ‘trù dập’ ở Quốc Oai:

Có hình thức kỷ luật đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Sơn B

Ngày 18/6, UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) công bố kết luận thanh tra các nội dung trong đơn phản ánh của cô Nguyễn Thị Tuất - giáo viên tố bị “trù dập” ở Trường Tiểu học Sài Sơn B. Trong đó có 5/16 nội dung của cô Tuấn phản ánh là đúng.  

Chú thích ảnh
Ngày 29/3, UBND huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) công bố quyết định thanh tra số 2449/QĐ-UBND, thanh tra toàn bộ sự việc. Ảnh: LV

Cuộc họp công bố kết luận thanh tra được tổ chức nội bộ tại Trường Tiểu học Sài Sơn B.    

Kết quả thanh tra cho thấy: UBND huyện kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Sơn B; Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Hiệu trưởng.     

Đoàn thanh tra yêu cầu UBND huyện chỉ đạo Trường Tiểu học Sài Sơn B tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Thu Trang, Tổng phụ trách đội và kế toán Trường Tiểu học Sài Sơn B thời kỳ từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2017 - 2018, đồng thời yêu cầu bà Nguyễn Thị Tuất và các cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra những tồn tại, hạn chế như đã nêu tại kết luận.     

UBND huyện Quốc Oai phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Sơn B tổ chức đánh giá lại viên chức năm học 2019 - 2020 và năm học 2020 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Tuất theo đúng quy định; Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, các hoạt động dạy học và giáo dục tại Trường Tiểu học Sài Sơn B; hướng dẫn Trường Tiểu học Sài Sơn B khắc phục các tồn tại hạn chế trong công tác quản lý chuyên môn.     

Trước đó, ngày 15/6/2021, UBND huyện Quốc Oai, TP Hà Nội đã ban hành kết luận số 18/KL-UBND về thanh tra một số nội dung liên quan tại Trường Tiểu học Sài Sơn B, huyện Quốc Oai. Trên cơ sở kết quả thanh tra cho thấy có 16 nội dung phản ánh, trong đó có đủ cơ sở khẳng định 5 nội dung phản ánh đúng; 2 nội dung đúng một phần; 7 nội dung bị phản ánh không đúng; 2 nội dung chưa đủ cơ sở để khẳng định.     

Cụ thể, 5 nội dung phản ánh đúng: Việc đánh giá, xếp loại đối với bà Nguyễn Thị Tuất năm học 2019 - 2020 và các tháng từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2021 năm học 2020 - 2021 là không đúng quy định; Đề thi môn Khoa học trong hai năm học 2018 - 2019 và 2019 - 2020 tại Trường Tiểu học Sài Sơn B có sai sót; Năm học 2019 - 2020, nhà trường thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh Dương Huy Vũ nhưng không mua, dẫn đến học sinh này khi bị tai nạn không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế; Trường Tiểu học Sài Sơn B giải quyết đơn thư của phụ huynh học sinh đối với bà Nguyễn Thị Tuất chưa đúng quy định; Việc bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Sơn B có hành vi ứng xử với bà Tuất chưa phù hợp.      

Hai nội dung phản ảnh đúng một phần: Nhà trường đã vay 100.000 đồng tiền trang thiết bị phục vụ bán trú của phụ huynh học sinh (cha mẹ học sinh) từ năm lớp 1 đến hết lớp 5 chưa trả là không đúng. Tuy nhiên, về quy trình thu chi, việc công khai các khoản thu chưa đúng theo quy định tại Quyết định 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội; Trường Tiểu học Sài Sơn B không thông báo tới ông Phan Viết Nhân và bà Nguyễn Thị Tuất đến tham dự cuộc họp triển khai thuê lắp điều hòa, nhưng không có cơ sở để khẳng định lớp 2D do bà Tuất làm giáo viên chủ nhiệm lắp điều hoà sau nên phải trả mức phí bình quân theo tháng cao hơn so với các lớp khác.     

Bảy nội dung phản ánh không đúng, trong đó có 4 nội dung bà Nguyễn Thị Tuất phản ánh lãnh đạo Trường Tiểu học Sài Sơn B có biểu hiện trù dập đối với bà Nguyễn Thị Tuất, giáo viên Trường Tiểu học Sài Sơn B là: Cấp nhiệt kế điện tử; đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh lớp 2D trên phần mềm Esams; việc phân công nhiệm vụ; việc kiểm tra đối với bà Nguyễn Thị Tuất.         

Có 3 nội dung bà Nguyễn Thị Tuất phản ánh lãnh đạo Trường Tiểu học Sài Sơn B có biểu hiện trù dập đối với ông Phan Viết Nhân, giáo viên Trường Tiểu học Sài Sơn B là việc không thông báo cho học sinh nghỉ học để họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng; ép ông Nhân làm chuyên đề, thực hiện dạy chuyên đề ngoài giờ; việc duyệt, in học bạ của học sinh và kích động phụ huynh học sinh “gây sự” với ông Nhân.     

Hai nội dung phản ánh chưa đủ cơ sở khẳng định: Bà Nguyễn Thị Tuất và dư luận thông tin phản ánh về việc học sinh cầm thước đánh bà Tuất, bắn đạn giấy vào mắt bà Tuất; bà Nguyễn Thị Tuất phản ánh lãnh đạo nhà trường không chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối họp với bà Tuất và không bàn giao danh sách lớp trong các tiết dạy môn Lịch sử - Địa Lý khối 4, 5.     

Về việc giải quyết đơn thư phản ánh của các phụ huynh Trường Tiểu học Sài Sơn B có liên quan đến bà Nguyễn Thị Tuất: Trong năm học 2019 - 2020 và năm học 2020 - 2021, Trường Tiểu học Sài Sơn B nhận được tổng số 11 đơn kiến nghị của phụ huynh học sinh một số lớp và phụ huynh học sinh Khối 4, 5 về việc phản ánh phẩm chất, đạo đức của bà Nguyễn Thị Tuất giáo viên Trường Tiểu học Sài Sơn B, đề nghị nhà trường không cho bà Nguyễn Thị Tuất giảng dạy và 2 đơn của bà Nguyễn Thị Tuất phản ảnh một số nội dung liên quan đến việc phân công nhiệm vụ và phản ánh việc phụ huynh không cho học sinh đi học hè...    

Qua kiểm tra cho thấy: Việc tiếp nhận và giải quyết đơn của phụ huynh học sinh đổi với bà Nguyễn Thị Tuất của Trường Tiểu học Sài Sơn B chưa được thực hiện đúng quy định, Ban Giám hiệu nhà trường mới chỉ tổ chức hội nghị toàn thể phụ huynh có đơn và tổ chức hội nghị lãnh đạo nhà trường mở rộng để giải quyết… Một số vụ việc không tổ chức xác minh mà chỉ căn cứ vào biên bản hội nghị để kết luận nội dung đơn khi chưa đầy đủ cơ sở. Việc tiếp nhận và giải quyết đơn của Trường Tiểu học Sài Sơn B thực hiện chưa đảm bảo theo quy định. Trách nhiệm thuộc Hiệu trưởng nhà trường.     

Về đơn gửi UBND huyện có nội dung: “Ngày 26/1/2021, UBND huyện Quốc Oai nhận được đơn của phụ huynh học sinh khối lớp 4, 5 Trường Tiểu học Sài Sơn B, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai với chữ ký của 126 phụ huynh có nội dung: “Phản ảnh về bà Nguyễn Thị Tuất, giảng dạy môn Lịch sử, Địa lý khối lớp 4, 5 Trường Tiểu học Sài Sơn B chất lượng học tập của học sinh quá thấp, không có tâm, không có đạo đức nghề giảo, không có kiến thức sư phạm, không làm tốt vai trò quản lý học sinh trong giờ học của một giáo viên. Đề nghị xử lý nghiêm bà giáo Nguyễn Thị Tuất, không để bà Tuất tiếp tục dạy tại Trường Tiểu học Sài Sơn B và không để bà Nguyễn Thị Tuất công tác trong ngành giáo dục của huyện Quốc Oai”. UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ kiểm tra, xác minh làm rõ theo nội dung đơn phản ánh của phụ huynh học sinh, tham mưu UBND huyện xem xét, xử lý và trả lời công dân. 

Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra xác minh đơn của Phòng Giáo dục và Đào tạo, ngày 5/3/2021, UBND huyện ban hành thông báo số 1106/TB-UBND về việc trả lời đơn của một số phụ huynh học sinh thuộc khối 4, 5 Trường Tiểu học Sài Sơn B, huyện Quốc Oai. Tại thông báo thể hiện: Nội dung phụ huynh học sinh kiến nghị, phản ánh về bà giáo Nguyễn Thị Tuất, giảng dạy môn Lịch sử - Địa lý khối 4, 5 Trường Tiểu học Sài Sơn B chất lượng học tập của học sinh quá thấp, phương pháp sư phạm yếu, không làm tốt vai trò quản lý học sinh trong giờ học là có cơ sở. Trách nhiệm thuộc về bà Nguyễn Thị Tuất, giáo viên giảng dạy môn Lịch sử - Địa lý, trong đó có trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Sơn B trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường”.      

Tại thông báo UBND huyện giao Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bà Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng; Giao Hiệu trưởng tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bà Nguyễn Thị Tuất, giáo viên Trường Tiểu học Sài Sơn B, có kể hoạch phân công giáo viên giảng dạy môn Lịch sử - Địa lý, phối hợp với Ban đại diện phụ huynh lớp 4B và khối 5 để tuyên truyền và thông báo tới cha mẹ học sinh về chủ trương, kế hoạch hoạt động giáo dục của nhà trường, về tình hình học tập và rèn luyện học sinh… ổn định tình hình học tập của học sinh.     

Đơn thư phản ánh của các phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Sài Sơn B có liên quan đến bà Nguyễn Thị Tuất, giáo viên Trường Tiểu học Sài Sơn B đã được UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiêm tra, giải quyết đảm bảo tính khách quan, kịp thời, đúng quy định.     

Theo kết luận thanh tra, bà Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Sơn B chịu trách nhiệm chính trong việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư chưa đúng quy định; thực hiện đánh giá, xếp loại đối với bà Nguyễn Thị Tuất không hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và đánh giá hàng tháng từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2021 năm học 2020 - 2021 không đúng; Tổ chức, chỉ đạo trong việc ra đề thi đã để xảy ra sai sót liên tiếp 2 năm học; ký duyệt học bạ học sinh lớp 5A năm học 2019 - 2020 trong khi còn nhiều sai sót dẫn đến phải thu hồi học bạ ảnh hưởng uy tín của giáo viên và nhà trường; Chưa thực hiện hết trách nhiệm của Trưởng ban kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2020 - 2021; Để xảy ra những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý tài chính tại trường; Chưa làm tốt công tác dân chủ, công khai, đoàn kết trong nội bộ nhà trường, chưa kịp thời tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của giáo viên đê xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Với bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Sơn B: Năm học 2019 - 2020 chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát học bạ học sinh, dẫn đến việc học bạ của học sinh lớp 5A năm học 2019 - 2020 có sai sót, nhưng vẫn trình ký duyệt; Chịu trách nhiệm trong việc ra đề thi để xảy ra sai sót liên tiếp 2 năm học; chưa thực hiện hết nhiệm vụ được giao trong công tác kiểm tra toàn diện nhà giáo năm học 2020 - 2021.     

Đối với bà Nguyễn Thị Tuất, giáo viên Trường Tiểu học Sài Sơn B: Năm học 2019 - 2020 chưa cập nhật kết quả đánh giá năng lực, phẩm chất cuối học kỳ I của lớp 2D năm học 2019 - 2020 trên phần mềm ESAMS, là chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 1, Điều 8, Quy chế sử dụng phần mềm ban hành theo Quyết định số 3275/QĐ-SGD&ĐT ngày 23/3/2017 cùa Sở Giáo dục và Đào tạo HàNội; Năm học 2020 - 2021 có chất lượng giảng dạy chưa đảm bảo. Việc đánh giá, nhận xét kết quả học kỳ I môn Lịch sử, Địa lý của học sinh Khối 4, 5 có một số nội dung không phù hợp, chưa đảm bảo tính sư phạm trong môi trường giáo dục tiểu học.   

Kết luận cũng nêu những việc làm chưa phù hợp với quy định đối với các cá nhân: Ông Phan Viết Nhân, giáo viên Trường Tiểu học Sài Sơn B, bà Nguyễn Thị Ngọc, nhân viên y tế học đường, bà Nguyễn Thị Ngân, nhân viên phụ trách phần mềm trường, bà Nguyễn Thị Thu Trang, Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Sài Sơn B.

Với kế toán Trường Tiểu học Sài Sơn B thời kỳ từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2017 - 2018: Chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc tham mưu cho lãnh đạo trường trong công tác: Quản lý tài chính dẫn đến tại trường thực hiện một số khoản thu không đúng quy trình; một số hồ sơ chi không đúng quy định; thực hiện không đây đủ các quy định công khai trong lĩnh vực giáo dục; Không tham mưu lập hồ sơ quản lý đối với khoản thu trang thiết bị bán trú chưa, phản ánh và hạch toán kịp thời là thực hiện chưa đúng theo quy định tại Điều 6, Luật Kế toán; Hồ sơ thu, chi một số khoản thu khác và lưu giữ chưa đầy đủ theo quy định tại thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 3/6/2011 cua Bộ Nội vụ   

Đối với Thủ quỹ Trường Tiểu học Sài Sơn B qua các thời kỳ: Không mở số theo dõi đầy đủ đối với tất cả các khoản thu, chi tiền mặt tại trường.     

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai chưa sâu sát trong việc nắm bắt tình hình thực tế của nhà trường để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả trong công tác quản lý chuyên môn.     

Đoàn thanh tra cũng yêu cầu Ban giám hiệu Trường Tiểu học Sài Sơn B tổ chức thực hiện tốt các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường, khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chuyên môn; Khắc phục các hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý tài chính đã nêu tại kết luận; Rà soát và tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đảm bảo đúng quy định; Thực hiện tiếp nhận và giải quyết đơn thư đảm bảo đúng quy định; Làm tốt công tác dân chủ, công khai, xây dựng và củng cố đoàn kết trong nội bộ nhà trường; Có kế hoạch bố trí công tác cho phù họp với năng lực của giáo viên và nhân viên trong trường nói chung và đối với bà Nguyễn Thị Tuất, ông Phan Viết Nhân nói riêng.

Lê Vân/Báo Tin tức
Hà Nội công bố quyết định thanh tra sự việc ở trường Tiểu học Sài Sơn B
Hà Nội công bố quyết định thanh tra sự việc ở trường Tiểu học Sài Sơn B

Sáng 29/3, UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã công bố quyết định thanh tra liên quan đến đơn thư tố cáo bị trù dập của cô Nguyễn Thị Tuất, giáo viên trường Tiểu học Sài Sơn B.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN