Cho phép thi tuyển thạc sĩ trực tuyến khi đáp ứng điều kiện

Ngày 1/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ với một số điểm mới như tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến; công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ nhằm liên thông giữa các tình độ giáo dục đại học trong nước với nước ngoài…

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo trước khi tổ chức tuyển sinh và đào tạo phải công khai Quy chế của trường cùng các quy định liên quan đến tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp bằng thạc sĩ, quyết định mở ngành đào tạo, các điều kiện bảo đảm chất lượng và thông tin khác theo quy định hiện hành.

Quy chế mới này bổ sung phương thức tuyển sinh và giao quyền tự chủ cho cơ sở đào tạo quy định cụ thể các phương thức dựa trên nguyên tắc bảo đảm đánh giá công bằng, khách quan và trung thực về kiến thức, năng lực của người dự tuyển.  

Cơ sở đào tạo được quyết định tuyển sinh theo 3 phương thức: thi tuyển, xét tuyển và kết hợp thi tuyển và xét tuyển.  

Chú thích ảnh
Đại diện trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) trao bằng Thạc sĩ cho sinh viên. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Quy chế cho phép thi tuyển theo hình thức trực tuyến khi đáp ứng điều kiện bảo đảm chất lượng để kết quả đánh giá tin cậy, công bằng như đối với tuyển sinh trực tiếp. Hình thức này giúp tuyển sinh không bị gián đoạn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và các vấn đề bất khả kháng khác.

Điểm mới nữa của Quy chế là quy định về công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ nhằm liên thông giữa các trình độ giáo dục đại học, trao đổi học thuật trong nước và với nước ngoài; tạo điều kiện cho cơ sở đào tạo xây dựng chương trình đào tạo ở các trình độ giáo dục đại học liên thông với trình độ thạc sĩ; tổ chức thực hiện công nhận và chuyển đổi tín chỉ bảo đảm tiêu chuẩn và quy định của pháp luật.

Từ đó, quy chế của cơ sở đào tạo phải quy định chi tiết điều kiện, tiêu chí đánh giá, quy trình cụ thể cho việc công nhận và chuyển đổi tín chỉ. Quy định này được đánh giá phù hợp, linh hoạt và tiết kiệm thời gian cho sinh viên có thành tích học tập vượt trội.

Về nguyên tắc trao đổi học viên, số lượng tín chỉ học viên theo học ở cơ sở đào tạo phối hợp được công nhận không quá 25% tổng số tín chỉ của cơ sở đào tạo học viên đang theo học nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo.

Bộ GD&ĐT cho phép các trường đào tạo trực tuyến không quá 30% khối lượng tín chỉ của chương trình đào tạo. Quy định này xuyên suốt và nhất quán với quy chế đào tạo trình độ đại học và tiến sĩ đã ban hành. Nhất quán với quy chế đào tạo trình độ đại học, Quy chế này cho phép đánh giá trực tuyến với điều kiện bảo đảm sự tin cậy, công bằng và khách quan như đánh giá trực tiếp, đóng góp không quá 50% trọng số điểm học phần.

Trường hợp thiên tai, dịch bệnh và bất khả kháng khác, công tác đào tạo và đánh giá trực tuyến các học phần thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Lê Vân/Báo Tin tức
Giảng viên đại học phải có bằng thạc sĩ trở lên
Giảng viên đại học phải có bằng thạc sĩ trở lên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN