Giáo viên trường nghề phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ nữa không?

Bạn đọc hỏi: Tôi là giáo viên trường cao đẳng. Tôi có phải trang bị chứng chỉ tin học, ngoại ngữ để đạt chuẩn khi đứng lớp không?

Chú thích ảnh
Giáo viên trường cao đẳng, trung cấp không nhất thiết phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

Về vấn đề này, báo Tin tức xin thông tin như sau:

Theo Vụ Nhà giáo - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (hay còn gọi là các trường nghề): Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp phải có chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, cụ thể như sau:

Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp phải có trình độ ngoại ngữ Bậc 1 (A1); nhà giáo dạy trình độ trung cấp, cao đẳng phải có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên (sau đây gọi là Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT).

Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng phải có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên (sau đây gọi là Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT).

Thực tế triển khai những năm qua cho thấy, do “áp lực” phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trong một thời gian ngắn nên dẫn đến nảy sinh những tiêu cực trong việc học, thi lấy chứng chỉ. Một số cơ sở, đơn vị đào tạo, bồi dưỡng không có chất lượng, tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ không đúng quy định gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Với việc ban hành Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020, thì Bộ LĐ-TB&XH đã chính thức bỏ yêu cầu nhà giáo giáo dục nghề nghiệp phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trong tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần khắc phục bất cập nói trên.

Như vậy, khi Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 10/3/2021 thì yêu cầu về ngoại ngữ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp không còn quy định bắt buộc phải đảm bảo bậc 01, bậc 02 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam.

Còn yêu cầu về trình độ tin học đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cũng không còn bắt buộc phải đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là yêu cầu về ngoại ngữ, tin học đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp được “xem nhẹ” hoặc “hạ thấp” mà đã được nghiên cứu, điều chỉnh một cách hợp lý để đảm bảo các yêu cầu về năng lực này được quy định hiệu quả và thực chất hơn. Thay vì quy định bắt buộc phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ thì Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH yêu cầu nhà giáo phải có năng lực sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định. Qua đó, tăng cường phân cấp, tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Theo Vụ Nhà giáo, việc bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp kể từ ngày 10/3/2021 là một điều chỉnh hợp lý để đáp ứng yêu cầu thực tế cũng như giảm chứng chỉ, bằng cấp “không cần thiết”. Đồng thời, yêu cầu về ngoại ngữ, tin học được cụ thể hóa trong thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo sẽ giúp nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học một cách hiệu quả và thực chất.

XM/Báo Tin tức
Phối hợp giải quyết tranh chấp lao động, nợ tiền BHXH
Phối hợp giải quyết tranh chấp lao động, nợ tiền BHXH

Trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tích cực phối hợp với các đơn vị hữu quan phối hợp giải quyết tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc tập thể và khởi kiện doanh nghiệp nợ tiền BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN