Đảm bảo môi trường tồn tại cho “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”

Để làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị của “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”, việc quan trọng nhất là phải giữ gìn được môi trường tồn tại của của không gian văn hóa cồng chiêng.

 

Đây là ý kiến nhận được nhiều chia sẻ tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia nhằm bảo tồn, phục hồi giá trị của kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”, do Bộ VH,TT&DL tổ chức ngày 25/1, tại thành phố Đà Lạt.


Tại hội nghị, bà Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL nhấn mạnh: 5 năm qua, ngành văn hóa và các địa phương đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động quốc gia nhằm bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị của di sản phi vật thể của nhân loại “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”, sức sống của văn hóa cồng chiêng đã hồi sinh, dậy vang tại tất cả các buôn làng thuộc các không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Qua đó đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và kêu gọi du lịch cho vùng Tây Nguyên.


Hoàng Liên Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN