Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Theo GCN đăng ký chào bán số: 153/GCN - UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 03/08/2020)

Chú thích ảnh

1.  Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nước – Môi Trường Bình Dương

2. Địa chỉ trụ sở chính : Số 11 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

3. Điện thoại: (84-27) 4382 4245         Fax    : (84-27) 4389 7722

4. Cổ phiếu chào bán        

-  Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước – Môi Trường Bình Dương

-  Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông      

-  Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 37.500.000 (Ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu

6. Khối lượng vốn cần huy động dự kiến: 375.000.000.000 (Ba trăm bảy mươi lăm tỷ) đồng

7.  Mục đích huy động vốn: Thanh toán đợt 1 tiền gốc trái phiếu BWEBOND2018; Bù đắp vốn đối ứng cho 02 hạng mục thuộc Dự án đầu tư Cấp nước Khu Liên Hợp Bình Dương; Chuẩn bị Vốn đối ứng cho Dự án Đầu tư xây dựng lò đốt rác, công suất 8.400 kg/giờ tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương; Chuẩn bị Vốn đối ứng cho Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân compost, công suất tăng thêm 840 tấn/ngày tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương; Bù đắp vốn đối ứng đã chi trả theo cam kết góp vốn thêm vào CTCP Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa (đợt 1/2020); Góp vốn đợt 2/2020 vào CTCP Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa; Bù đắp vốn đối ứng đã thanh toán tiền đất (đợt 1, đợt 2) để chuẩn bị quỹ đất của Công ty phục vụ cho kế hoạch xây dựng Tòa nhà văn phòng BIWASE tại khu Thành phố mới Bình Dương; Thanh toán tiền đất (đợt 3, đợt 4) để chuẩn bị quỹ đất của Công ty phục vụ cho kế hoạch xây dựng Tòa nhà văn phòng BIWASE tại khu Thành phố mới Bình Dương.

8. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức đấu giá công khai

9. Giá đấu giá khởi điểm: HĐQT sẽ làm việc với HOSE để ban hành Quy chế bán đấu giá công khai cổ phần. Tại thời điểm này, HĐQT căn cứ vào 02 tiêu chí để xác định giá đấu giá khởi điểm như sau:

(1): không thấp hơn trung bình giá đóng cửa cuối ngày của cổ phiếu BWE tại 30 phiên giao dịch liền trước tại HOSE.   

(2): và/hoặc không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu BWE tại Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng/Hợp nhất năm 2019 hoặc BCTC soát xét tại thời điểm quyết định mức giá đấu giá khởi điểm
Dựa vào kết quả của 02 tiêu chí trên và nhu cầu của thị trường về cổ phiếu BWE, HĐQT sẽ quyết định mức Giá đấu giá khởi điểm phù hợp nhất để đảm bảo Công ty có thể phân phối hết số lượng cổ phiếu đăng ký đấu giá và thu được vốn lớn nhất để tài trợ cho các dự án của Công ty.

10. Thời hạn đăng ký mua, phương thức thanh toán, số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu trong cuộc đấu giá công khai: Công ty Cổ phần Nước – Môi Trường Bình Dương và Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT sẽ công bố thời hạn đăng ký mua, phương thức đăng ký mua, thủ tục đặt cọc mua cổ phần và các hướng dẫn chi tiết khác cho các nhà đầu tư quan tâm trong Quy chế đấu giá cổ phiếu.

11. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: các Đại lý đấu giá (được công bố chi tiết sau)

12. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

-  Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nước – Môi Trường Bình Dương (địa chỉ như trên)

-  Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3941 0510          Fax: (84-24) 3941 0500

Website: www.vndirect.com.vn

13. Ngân hàng mở Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Nước – Môi Trường Bình Dương

Số hiệu tài khoản: 119002852493 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam -Chi nhánh Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN CHIẾN CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 3700145694 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 07/02/2006 và thay đổi lần thứ 13 ngày 12/04/2019

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN