Phát động Chương trình Đại biểu Khí hậu Quốc tế cho Thanh niên

Chủ tịch phiên họp thứ 28 của Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28 UAE) đã chính thức phát động sáng kiến toàn cầu - Chương trình Đại biểu Khí hậu Quốc tế cho Thanh niên (International YCDP).

Chú thích ảnh

International YCDP sẽ chọn ra 100 thanh niên tiêu biểu, và sẽ ưu tiên cho các ứng viên đến từ các quốc gia kém phát triển (LDC) và các quốc đảo nhỏ (SIDS), để tham gia vào quá trình đàm phán về khí hậu và đưa ra các sáng kiến trong quan hệ hợp tác công-tư. Chương trình cũng sẽ ưu tiên các ứng viên là người bản địa, hoặc thuộc các dân tộc thiểu số, đồng thời thực hiện hỗ trợ tài chính và xây dựng khung chương trình đào tạo năng lực cho ứng viên được chọn.

Nhằm đảm bảo các kiến nghị và tiếng nói của người trẻ được đưa vào chính sách toàn cầu về khí hậu, International YCDP sẽ hỗ trợ các ứng viên được chọn xây dựng kỹ năng, kiến thức và mở rộng quan hệ, đặc biết là với các bạn trẻ đến từ các quốc gia yếu thế, để cùng tham gia vào quá trình hành động vì khí hậu. Đồng thời, chương trình cũng góp phần xây dựng lộ trình tham gia vào COP cho thế hệ trẻ, với trọng tâm thiết lập cơ cấu chương trình tham gia bền vững cho giới trẻ của thế hệ tương lai.

Xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình và sau đó, các đại biểu trẻ sẽ tham khảo và thảo luận với những người cùng lứa tuổi tại quốc gia mình, trước khi UNFCCC diễn ra vào tháng 6 và COP28 diễn ra vào cuối tháng 11/2023. Đồng thời tham gia các sự kiện quan trọng để có cơ hội trao đổi trực tiếp với các nhà hoạch định chính sách. 100 Đại biểu Khí hậu Quốc tế sẽ giám sát quá trình đàm phán của UNFCCC, thu thập các ý kiến đóng góp và mục tiêu chung tại quê hương để xây dựng một kế hoạch chiến lược và tầm nhìn chính sách định hướng cho COP từ góc nhìn của người trẻ. Trước COP28, họ cũng sẽ tham gia Hội nghị Thanh niên. Ngoài ra, một số đại biểu sẽ được mời tham gia các sự kiện quan trọng trong lịch trình, bao gồm Hội nghị liên hợp trung ương UNFCCC lần thứ 58 vào tháng 6/2023 - được tổ chức tại Bonn, Đức, Hội nghị Tiền COP vào tháng 10 và Tuần lễ Khí hậu khu vực của Liên Hợp quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN