DKSH công bố báo cáo phát triển bền vững lần thứ 6

DKSH vừa công bố báo cáo phát triển bền vững năm 2022, đồng thời lần đầu tiên công bố báo cáo về lực lượng đặc nhiệm về công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu (Task Force on Climate-related Financial Disclosures – TCFD).

Chú thích ảnh

DKSH tái khẳng định mục tiêu phát triển bền vững khi đưa tính bền vững vào chiến lược phát triển doanh nghiệp. Trong báo cáo, DKSH đã thống nhất các thông tin liên quan đến khí hậu theo khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm về Công bố Thông tin Tài chính liên quan đến Khí hậu (TCFD).

Trong năm 2022, DKSH đã có những sửa đổi để chiến lược phát triển bền vững trở thành một trọng tâm trong chiến lược phát triển của Tập đoàn. Chiến lược mới bao gồm bốn mục tiêu dài hạn: tạo điều kiện cho con người phát triển; gia tăng tính bền vững của chuỗi giá trị; phát thải ròng bằng 0 vào năm 2030; tạo tác động tích cực đến địa phương.

DKSH đồng hành giúp Sanofi đạt tăng trưởng bền vững tại Việt Nam
DKSH đồng hành giúp Sanofi đạt tăng trưởng bền vững tại Việt Nam

Kể từ năm 1991, DKSH Việt Nam đã và đang là đối tác đáng tin cậy của nhiều doanh nghiệp trên bốn lĩnh vực hoạt động chính bao gồm: chăm sóc sức khoẻ, hàng tiêu dùng, nguyên liệu hoá chất và kỹ thuật công nghệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN