Đảng bộ Agribank tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Agribank phiên mở rộng cuối tháng 8/2018 tại Hà Nội đã tập trung vào việc đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank nửa nhiệm kỳ và nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020.

Theo đó, mục tiêu tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng quản lý và nâng cao chất lượng tín dụng; ưu tiên vốn cho nông nghiệp, nông thôn; tăng tỷ trọng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mở rộng hoạt động kinh doanh đối ngoại; đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ (SPDV) trên nền tảng công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại. Đổi mới và nâng cao năng lực kiểm tra giám sát, đặc biệt là giám sát từ xa; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm. Mở rộng ứng dụng CNTT trong quản trị, điều hành, quản trị rủi ro. Điều chỉnh quy mô của một số chi nhánh phù hợp với khả năng quản lý, môi trường, điều kiện kinh doanh đảm bảo an toàn và hiệu quả. Quan tâm đào tạo, đào tạo lại nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hoàn thiện các công cụ quản trị, điều hành tạo động lực tăng năng suất lao động. Đẩy mạnh tiếp thị, truyền thông quảng bá thương hiệu, SPDV của Agribank và triển khai kế hoạch cổ phần hoá Agribank vào năm 2019 theo Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 28-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ là những chỉ tiêu Agribank đang triển khai mạnh mẽ.

Dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW có đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy khối; đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận phụ trách Đảng bộ Agribank cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo UBKT, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Văn phòng, Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW.

Chú thích ảnh
16 đảng viên thuộc Đảng bộ Agribank được nhận Huy hiệu 30 tuổi Đảng.

Về phía Agribank có đồng chí Trịnh Ngọc Khánh - UV BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Tiết Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Trọng Chiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Agribank cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Agribank.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Agribank đã kịp thời tổ chức quán triệt và có trọng tâm theo chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khoá XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 300 đảng viên mới và lớp tìm hiểu về Đảng cho trên 650 quần chúng ưu tú; kết nạp 350 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 315 đảng viên mới. Bên cạnh đó, Đảng ủy Agribank đã chỉ đạo rà soát, hướng dẫn các chi, đảng bộ bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và triển khai quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; quy hoạch cán bộ thuộc diện HĐTV quản lý.

Đặc biệt, dấu ấn quan trọng mà Đảng ủy Agribank đạt được trong nhiệm kỳ qua là việc kiện toàn các tổ chức Đảng gắn với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy chuyên môn. Mặt khác, Đảng ủy Agribank đã kịp thời phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách, theo dõi các chi nhánh, đơn vị, tổ chức Đảng trực thuộc bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện các mặt công tác gắn với trách nhiệm của từng ủy viên BCH Đảng bộ với kết quả hoạt động của đơn vị được phân công. Đồng thời, triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW về công tác tổ chức cán bộ; xây dựng và ban hành chương trình hành động các Nghị quyết; chương trình kiểm tra, giám sát; xây dựng và ban hành quy trình kiểm tra, giám sát cũng như thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tích ấn tượng mà Đảng bộ Agribank đạt được giữa nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020. Đồng chí đề nghị Đảng bộ và hệ thống Agribank trong những năm tiếp theo cần tập trung vào các nhiệm vụ chính đó là Đảng ủy, HĐTV, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong hệ thống Agribank cần tiếp tục phát huy trí tuệ, truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cấp ủy, đảng viên; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kịp thời quán triệt, cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, NHNN phù hợp thực tiễn để triển khai thực hiện; tăng cường phát triển các mặt hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững; phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đảng ủy Agribank tiếp tục lãnh đạo hệ thống giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tiền tệ, tín dụng khu vực nông nghiệp, nông thôn, khôi phục vị thế hoạt động tại khu vực thành thị. Kiểm soát tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, phù hợp với khả năng quản lý; đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tiện ích dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại. Nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo an toàn hoạt động theo quy định của Nhà nước và từng bước thực hiện theo các chuẩn mực quốc tế. Nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và kinh doanh ngân hàng có trình độ cao đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và hội nhập. Thực hiện đúng tiến độ cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 theo phương án được Thống đốc NHNN phê duyệt.

Đồng chí Trịnh Ngọc Khánh, UV BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo, cán bộ, viên chức Agribank cám ơn Đảng ủy Khối DNTW và ý kiến phát biểu của đồng chí Phạm Tấn Công đồng thời thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW để cụ thể hóa vào Nghị quyết và chương trình công tác tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Theo đồng chí Trịnh Ngọc Khánh – UV BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank, trong thời gian tới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 4,5,6 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống Agribank bằng nhiều hình thức thiết thực, đặc biệt đối với đoàn viên thanh niên, lao động trẻ, tạo động lực phát triển mới. Kiện toàn nhân sự BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, mô hình và hoạt động các ban tham mưu và Cơ quan chuyên trách của Đảng ủy, các văn bản thể chế của Đảng ủy gắn với thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng trong DNNN.

Agribank tăng cường nâng cao chất lượng theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động; làm tốt công tác điều tra xã hội học, nghiên cứu dư luận xã hội, thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, kịp thời định hướng dư luận, chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm phát sinh ngay từ cơ sở. Cải tiến chất lượng, phương pháp thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, người lao động nắm bắt kịp thời mục tiêu, nhiệm vụ, đồng thuận và chia sẻ những khó khăn, thách thức, các giải pháp của Đảng ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. Phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, đồng thuận trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nêu trên là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ và toàn hệ thống Agribank, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ IX, nhiệm kỳ (2015-2020); 100% tổ chức Đảng trực thuộc đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối DNTW đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đối với 16 đảng viên thuộc Đảng bộ Agribank.

Đăng Giới/Báo Tin tức
Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản