Công ty cổ phần tập đoàn Mạnh Đức Việt Nam thông báo

Công ty cổ phần tập đoàn Mạnh Đức Việt Nam thông báo: Dự án Đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo hồ Đại Đình và nâng cấp đường chợ Lã phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT).

Chú thích ảnh

 1.    Thông tin chung dự án:

-    Dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo hồ Đại Đình và nâng cấp đường chợ Lã phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn (Nay là thành phố Từ Sơn) theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT).

-    Các Quyết định số: 942/QĐ-UBND ngày 14/6/2018; số 478/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt đề xuất dự án  và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cải cải tạo hồ Đại Đình, nâng cấp đường ven hồ Đại Đình và đường chợ Lã phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn (Nay là thành phố Từ Sơn) theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT).

-    Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) số 01/2020/HĐBT-MĐ-TH ngày 24/12/2020 giữa Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được ủy quyền: UBND thành phố Từ Sơn; Nhà đầu tư: Công ty cổ phần tập đoàn Mạnh Đức Việt Nam (Tên cũ: Công ty Mạnh Đức - (TNHH) và Doanh nghiệp Dự án: Công ty TNHH BT Tân Hồng. 

2.    Căn cứ để bàn giao công trình:

-    Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

-    Căn cứ Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) số 01/2020/HĐBT-MĐ-TH ngày 24/12/2020 giữa Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được ủy quyền: UBND thành phố Từ Sơn; Nhà đầu tư: Công ty cổ phần tập đoàn Mạnh Đức Việt Nam (Tên cũ: Công ty Mạnh Đức - (TNHH) và Doanh nghiệp Dự án: Công ty TNHH BT Tân Hồng: “Trước khi chuyển giao Bên B phải đăng báo công khai về việc chuyển giao công trình; nghiệm thu, thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng…”.

-    Công trình đã được thi công hoàn thành toàn bộ, đã được Sở Xây dựng Bắc Ninh kiểm tra chấp thuận nghiệm thu tại Văn bản số 78/TB-SXD ngày 08/11/2022.

-    Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình xây dựng ngày 24/10/2022.
 

Từ Sơn - sức vươn thành phố trẻ
Từ Sơn - sức vươn thành phố trẻ

Theo Nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, từ ngày 1/11/2021, thị xã Từ Sơn sẽ chính thức trở thành thành phố Từ Sơn, thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN