Các chương trình tín dụng ưu đãi đầu năm 2024 của Agribank

Ngay từ đầu năm 2024, Agribank dành gần 60.000 tỷ đồng vốn ưu đãi triển khai 5 chương trình tín dụng lãi suất thấp dành cho khách hàng

Agribank là một trong những Ngân hàng thương mại Nhà nước đóng vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng, có mạng lưới lớn nhất với 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch trên khắp mọi vùng, miền, huyện đảo cả nước. Agribank luôn phát huy vai trò tiên phong trong việc thực thi nghiêm túc, có hiệu quả chính sách tiền tệ và chính sách tín dụng hỗ trợ nền kinh tế.

Ngay từ đầu năm 2024, Agribank dành gần 60.000 tỷ đồng vốn ưu đãi triển khai 5 chương trình tín dụng lãi suất thấp dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả.

Vay tiêu dùng lãi suất thấp tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc

Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phát triển kinh tế, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn đối với khách hàng cá nhân phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với lãi suất thấp hơn sàn lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa 2,0% /năm.

Cụ thể: Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (không áp dụng đối với khách hàng vay vốn kinh doanh chứng khoán).

Lãi suất ưu đãi: thấp hơn sàn lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa 2,0% /năm tương ứng với từng kỳ hạn theo quy định của Agribank.

Thời hạn cho vay: Cho vay ngắn hạn.

Phương thức cho vay: Cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức, cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán.

Thời gian triển khai: Áp dụng đối với các khoản giải ngân phát sinh từ ngày 01/02/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Chương trình có thể kết thúc sớm hơn hoặc được gia hạn thời gian triển khai tùy thuộc tình hình thực tế, diễn biến của thị trường.

Điều kiện cho vay: Ngoài các điều kiện chung theo quy định, khách hàng vay vốn đáp ứng thêm các điều kiện:
- Khách hàng không có nợ nhóm 2 tại Agribank và các tổ chức tín dụng tại thời điểm thẩm định; không có nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro, nợ đã bán cho VAMC, DATC tại các tổ chức tín dụng trong 01 năm gần nhất;
- Khách hàng có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp một số ngành nghề khách hàng không phải đăng ký kinh doanh theo pháp luật quy định).

Chú thích ảnh

Vay sản xuất kinh doanh ngay tại Agribank với lãi suất tốt nhất

Đáp ứng nhu cầu vay tiêu dùng để phục vụ nhu cầu đời sống, ngay từ đầu năm 2024, Agribank dành 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay tiêu dùng ưu đãi đối với khách hàng cá nhân với lãi suất thấp hơn tối đa 2,5%/năm so với sàn lãi suất cho vay của Agribank. Cụ thể:

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng để phục vụ nhu cầu đời sống, bao gồm: Mua nhà ở, đất ở, xây mới/cải tạo, sửa chữa nhà để ở, mua sắm đồ dùng sinh hoạt thiết yếu (ti vi, máy giặt, tủ lạnh, điều hoà…); phương tiện đi lại (ô tô, xe máy) và các mục đích tiêu dùng khác theo quy định của Agribank.

Lãi suất cho vay: - Đối với khách hàng cá nhân vay thông thường, lãi suất cho vay thấp hơn tối đa 2,0%/năm so với sàn lãi suất cho vay phục vụ nhu cầu đời sống theo quy định của Agribank.

- Đối với khách hàng cá nhân làm việc tại các đơn vị đã ký thỏa thuận hợp tác với Agribank hoặc ký hợp đồng trả lương qua tài khoản tại Agribank; Cán bộ công nhân viên (CBCNV) hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước (NSNN), CBCNV ngành y tế: lãi suất cho vay thấp hơn hơn tối đa 2,5%/năm so với sàn lãi suất cho vay phục vụ nhu cầu đời sống theo quy định của Agribank.

Thời gian triển khai: áp dụng đối với các khoản giải ngân phát sinh từ ngày 01/02/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Chương trình có thể kết thúc sớm hơn hoặc được gia hạn thời gian triển khai tùy thuộc tình hình thực tế, diễn biến của thị trường.

Phương thức cho vay: Cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức (trừ cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán và phát hành, sử dụng thẻ tín dụng).

Thời hạn cho vay: áp dụng đối với các khoản vay ngắn hạn, trung và dài hạn.

Điều kiện áp dụng lãi suất ưu đãi: Ngoài các điều kiện chung theo quy định, khách hàng vay vốn đáp ứng thêm các điều kiện: Không có nợ nhóm 2 tại Agribank và các tổ chức tín dụng tại thời điểm thẩm định; không có nợ xấu, nợ xử lý rủi ro, nợ bán VAMC, DATC tại các tổ chức tín dụng trong 01 năm gần nhất.

Đối với các khoản vay tiêu dùng phát sinh trước đó như vay tiêu dùng đối với CBCNV ngành y tế; Vay tiêu dùng đối với khách hàng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ NSNN; khách hàng tiếp tục thực hiện theo Hợp đồng tín dụng đã ký kết.

Chú thích ảnh

Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phát triển kinh tế, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn đối với khách hàng cá nhân phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với lãi suất thấp hơn sàn lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa 2,0% /năm. Cụ thể:

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (không áp dụng đối với khách hàng vay vốn kinh doanh chứng khoán).

Lãi suất ưu đãi: thấp hơn sàn lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa 2,0% /năm tương ứng với từng kỳ hạn theo quy định của Agribank.

Thời hạn cho vay: Cho vay ngắn hạn.

Phương thức cho vay: Cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức, cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán.

Thời gian triển khai: Áp dụng đối với các khoản giải ngân phát sinh từ ngày 01/02/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Chương trình có thể kết thúc sớm hơn hoặc được gia hạn thời gian triển khai tùy thuộc tình hình thực tế, diễn biến của thị trường.

Điều kiện cho vay: Ngoài các điều kiện chung theo quy định, khách hàng vay vốn đáp ứng thêm các điều kiện:
- Khách hàng không có nợ nhóm 2 tại Agribank và các tổ chức tín dụng tại thời điểm thẩm định; không có nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro, nợ đã bán cho VAMC, DATC tại các tổ chức tín dụng trong 01 năm gần nhất;
- Khách hàng có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp một số ngành nghề khách hàng không phải đăng ký kinh doanh theo pháp luật quy định).

Chú thích ảnh

Agribank dành 2.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng OCOP

Nhằm hỗ trợ khách hàng vay vốn ưu đãi để đầu tư, sản xuất kinh doanh (SXKD) trong lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế tại địa phương, Agribank dành 2.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng cá nhân đầu tư, SXKD sản phẩm OCOP với lãi suất thấp hơn tối đa 2,0%/năm so với sàn lãi suất cho vay của Agribank.

Đối tượng cho vay: Khách hàng cá nhân vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP: Sản phẩm thực phẩm, sản phẩm đồ uống, Sản phẩm từ dược liệu, Sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Thời gian: Từ 01/02/2024 đến hết 31/12/2024 (hoặc đến khi hết quy mô chương trình)

Lãi suất ưu đãi: Thấp hơn tối đa 2,0%/năm so với sàn lãi suất cho vay của Agribank đối với sản phẩm OCOP từ 3 - 5 sao.

Điều kiện áp dụng:

- Không có nợ nhóm 2 tại Agribank và các tổ chức tín dụng tại thời điểm thẩm định; không có nợ xấu, nợ xử lý rủi ro, nợ bán VAMC, DATC tại các tổ chức tín dụng trong 01 năm gần nhất;

- Đồng ý để Agribank nơi cho vay tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiền gửi khác mở tại Agribank để thu hồi nợ vay;

- Trong thời gian khách hàng vay, Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 - 5 sao hết hiệu lực, khách hàng cam kết với Agribank nơi cho vay bổ sung cấp lại Giấy chứng nhận trong thời hạn tối đa 03 tháng kể từ ngày hết hiệu lực.

Bảo đảm tiền vay

- Cho vay có bảo đảm bằng tài sản: theo quy định hiện hành của Agribank

- Cho vay không có bảo đảm bằng tài sản: cho vay đối với khách hàng tham gia Chương trình OCOP không có bảo đảm bằng tài sản mức tối đa theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định sửa đổi, bổ sung; các văn bản, quy định của Agribank còn hiệu lực về thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP; Quy định về thẩm quyền cấp tín dụng của Agribank từng thời kỳ.

Chú thích ảnh

Để được tư vấn thông tin chi tiết về vay vốn của Agribank, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc, hỗ trợ khách hàng: 1900558818/02432053205 hoặc tại 2.300 điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc.

Giỏi Giang
Agribank ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp năm 2024
Agribank ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp năm 2024

Agribank dành 15.000 tỷ đồng tài trợ các dự án đầu tư thuộc 6 ngành trọng điểm và dự án thuộc lĩnh vực xanh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN