3M cùng WWF - Việt Nam trồng 8.000 cây xanh

Vừa qua, 3M đã cùng với WWF-Việt Nam tổ chức hoạt động trồng cây tại Khu bảo tồn Đất ngập nước Láng Sen, tỉnh Long An trong khuôn khổ dự án Phục hồi sinh cảnh đất ngập nước dựa vào cộng đồng ở Khu Bảo tồn Đất ngập nước Láng Sen.

Chú thích ảnh

Dự án này nhằm mục đích khôi phục lại hệ sinh thái đang bị suy thoái ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và nhờ đó, cải thiện sinh kế của người dân địa phương. Dự án có  nguồn tài trợ trị giá 25.000 USD từ 3MGives — một tổ chức thuộc 3M được thành lập để đầu tư vào những dự án, sáng kiến xã hội trong các lĩnh vực như: giáo dục, môi trường và cộng đồng nhằm hỗ trợ phát triển bền vững.

Ông Jacky Kang, Giám đốc của 3M Việt Nam cho biết, rất vinh dự khi được góp phần vào quá trình phục hồi rừng ở Láng Sen. Hoạt động này là một trong những nỗ lực của 3M trong việc hướng tới xây dựng một tương lai phát triển bền vững.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN