Tổ chức cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”

Lễ phát động cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 7/11/2016, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Sự kiện do Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) tổ chức.

Sự kiện này nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, góp phần tạo sức lan tỏa sâu, rộng đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời thể hiện quyết tâm xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành lạnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Họp báo về cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.


Đại diện (VNABC) cho biết, nội dung chính của cuộc vận động là nâng cao nhận thức, quán triệt sâu rộng về văn hóa doanh nghiệp; xây dựng và phát triển nền tảng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam; phát huy tích cực, đẩy lùi tiêu cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh; làm lành mạnh môi trường kinh doanh; nâng cao văn hóa tinh thần, tăng cường thể lực… Bên cạnh đó, cuộc vận động cũng đề cập đến một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò củ các cơ quan quản lý nhà nước; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá…


Chia sẻ tại buổi họp báo về Lễ phát động cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”, PGS.TS Phan Đăng Tuất, Phó chủ tịch Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam cho biết: Trong quá trình hội nhập, văn hóa doanh nghiệp càng quyết định sự tồn vong của các doanh nghiệp, bởi cuộc cạnh tranh về lợi ích, tài chính diễn ra rõ ràng, tình trạng chảy máu chất xám, của các doanh nghiệp Việt Nam đang là một minh chứng rõ nét, bởi người lao động không có gì ràng buộc với doanh nghiệp ngoài đồng lương, nên họ rất dễ dàng từ bỏ doanh nghiệp để ra đi...


Ngày 26/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định, lấy ngày 10/11 hàng năm là “Ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”. Đây là sự kiện có ý nghĩa văn hóa, kinh tế, xã hội sâu sắc nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy việc xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và trong toàn xã hội. Lễ phát động cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam cũng là một trong những hoạt động thiết thực, chào mừng ngày “Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” đầu tiên.

Phương Lan
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN