Agribank Lạng Sơn ưu tiên hàng đầu cho tam nông

Những năm qua, Agribank Lạng Sơn đã có những thành tích xuất sắc như Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngân hàng năm 2014-2015; UBND tỉnh Lạng Sơn tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2016.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Trịnh Xuân Đoan – Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Lạng Sơn  xung quanh hoạt động kinh doanh của đơn vị mình.

Ông Trịnh Xuân Đoan – Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Lạng Sơn.

- Xin ông cho biết những dấu ấn nổi bật của Agribank Lạng Sơn thời gian gần đây?


Tỉnh Lạng Sơn có 10 huyện và 1 thành phố là trung tâm chính trị - kinh tế của tỉnh Lạng Sơn. Trong đó có 226 xã, phường và thị trấn, phân bố dân cư thưa, đường giao thông đi lại khó khăn làm gia tăng chi phí sản xuất, cơ sở hạ tầng còn những bất cập, nhất là các công trình giao thông nông thôn. Các doanh nghiệp trên địa bàn hầu hết có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, hiệu quả kinh doanh còn thấp, đối tượng đầu tư tín dụng chưa đa dạng, lĩnh vực nông nghiệp nông thôn (NNNT) chưa hình thành được các vùng chuyên canh tập trung...


Agribank Lạng Sơn gồm 1 hội sở, 12 chi nhánh loại II, 2 phòng giao dịch trực thuộc và 3 phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh loại II với tổng số 370 cán bộ. Đến nay Agribank Lạng Sơn về cơ bản đã trang bị đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu của hoạt động kinh doanh: đã xây dựng trụ sở riêng tại 11 huyện, thành phố trong tỉnh, xe ôtô chuyên dùng, hệ thống công nghệ thông tin được trang bị đầy đủ... lắp đặt đưa vào sử dụng 22 máy rút tiền tự động (ATM) và gần 17 máy POS đáp ứng nhu cầu giao dịch thanh toán cho khách hàng, trình độ cán bộ được quan tâm đào tạo dần nâng cao trình độ nghiệp vụ đặc biệt trình độ cán bộ quản lý đã được cải thiện hơn nhiều so với trước, đáp ứng yêu cầu công việc trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.


Nắm bắt được đặc thù kinh tế của từng địa phương, chiến lược kinh doanh của Agribank, Agribank Lạng Sơn đã cụ thể hóa kế hoạch kinh doanh hàng năm, đưa ra những giải pháp điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa bàn. Do vậy, các chi nhánh đều thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh hàng năm đề ra cũng như việc triển khai tốt các chương trình trong từng thời điểm: Cho vay theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ, cho vay hạn mức hộ sản xuất, hộ kinh doanh theo QĐ 889, cho vay doanh nghiệp, cho vay các chương trình của UBND tỉnh Lạng sơn về trồng cây lâm nghiệp cây ăn quả, và cho vay phát triển đàn bò...


Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng sơn, Agribank Lạng Sơn trong những năm qua đã có tốc độ phát triển khá cao, ổn định về nguồn vốn, dư nợ, phát triển các sản phẩm dịch vụ...


Từ năm 2014 đến nay, hằng năm Agribank Lạng Sơn đều thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Agribank giao. Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn bình quân 16,5% năm, tính đến 31/12/2016 Tổng nguồn vốn (bao gồm ngoại tệ quy đổi) đạt 6.551 tỷ đồng, tăng 845 tỷ đồng (+15%) so với năm 2015 chiếm 34,5% thị phần các NHTM trên địa bàn. Dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 28% năm. Đến 31/12/2016, tổng dư nợ (bao gồm ngoại tệ quy đổi) đạt 5.755 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2015 chiếm 27,4% thị phần các NHTM trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


Riêng tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,32%/tổng dư nợ (giảm từ 11% quý I năm 2014 xuống 0,32% cuối năm 2016); thu dịch vụ đạt 47,2 tỷ đồng, tăng 84% so với năm 2015; các sản phẩm dịch vụ của Agribank được chi nhánh triển khai đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả góp phần nâng cao uy tín cũng như vị thế của Agribank trên địa bàn. Quỹ thu nhập đạt được theo kế hoạch; đời sống cán bộ nhân viên được đảm bảo.


- Ưu tiên hàng đầu của Agribank Lạng Sơn là gì thưa ông?


Ban giám đốc Agribank Lạng Sơn chúng tôi luôn xác định trong điều hành hoạt động kinh doanh thì nông nghiệp, nông thôn và nông dân là thị trường truyền thống và ưu tiên hàng đầu, cùng với cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa có phương án, dự án kinh doanh khả thi.


Đặc biệt, trong điều kiện kinh tế, xã hội của tỉnh, vấn đề tam nông đang là một trong những vấn đề dành được nhiều sự quan tâm của UBND tỉnh, do vậy Agribank Lạng Sơn càng tập trung hoạt động kinh doanh vào nông nghiệp, nông thôn và nông dân, thông qua việc triển khai mở rộng cho vay hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh theo QĐ số 889/QĐ-NHNo-HSX ngày 29/8/2014 của Tổng Giám đốc.


Thực hiện triển khai cho vay qua tổ vay vốn để thực hiện đưa những đồng vốn của Agribank đến tay bà con nông dân, hộ gia đình được nhanh chóng và thuận lợi để phát triển sản xuất. Thông qua các tổ vay vốn Agribank Lạng Sơn cũng đã gắn kết được với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện phối hợp triển khai chủ trương, chính sách của tỉnh Lạng Sơn, Ngân hàng Nhà nước và Agribank trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương, tổ chức thực hiện tốt cho vay theo các chương trình của Agribank từng thời kỳ. Thể hiện qua số liệu tăng trưởng qua các năm, cho vay NNNT liên tục tăng, năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2014-2016 đạt trên 25%/năm và luôn chiếm tỷ trọng cao (75%) trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế.


- Được biết, ngay từ những tháng đầu năm 2017 Agribank Lạng Sơn đã có những bước đột phá về tổng nguồn vốn, thu dịch vụ?


Để tiếp tục phát huy những thành tích nổi bật đã đạt được trong năm 2016, ngay từ đầu năm 2017, Agribank Lạng Sơn đã bám sát, chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch tiếp tục giữ vững và tiếp tục tăng trưởng đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn và hiệu quả.


Tính đến giữa tháng 4/2017 này, Agribank Lạng Sơn đã đạt được những thành tích đáng mừng như: Tổng nguồn vốn đạt 7.118 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ đạt 6.024 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước và đặc biệt thu dịch vụ được 14 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước.


Để làm được tốt công việc kinh doanh gắn với tăng trưởng tín dụng, hỗ trợ tam nông chúng tôi đã chủ động: điều hành lãi suất cho vay linh hoạt, phù hợp với quy định của NHNN và tình hình thực tế để khuyến khích đầu tư; tổ chức triển khai tốt các chương trình tín dụng ưu đãi để hỗ trợ khách hàng mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh và tái đầu tư.


Triển khai có hiệu quả các sản phẩm tín dụng mới, cho vay theo hạn mức đối với hộ sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí cho vay, chuyển mạnh cơ cấu đầu tư, tập trung cho vay NNNT và các lĩnh vực ưu tiên; thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển SXKD.


Căn cứ những chủ trương, định hướng điều hành hoạt động kinh doanh của Agribank, Agribank Lạng Sơn đã có những giải pháp tích cực nhằm tăng trưởng dư nợ cho năm 2016, chỉ đạo các chi nhánh loại II, phòng giao dịch trực thuộc đẩy mạnh đầu tư vốn thông qua những gói sản phẩm tín dụng phù hợp với đối tượng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, hộ SXKD, cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa, do vậy từ đầu năm đến nay đã có mức tăng trưởng khá cao (21,5%).


Những kết quả trong hoạt động kinh doanh trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017 đã thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn hợp lý, kịp thời của ban giám đốc và sự cố gắng của toàn thể đội ngũ cán bộ người lao động của Agribank Lạng Sơn.


- Xin cám ơn ông!


Đăng Giới/Báo Tin Tức

Thị trường - Tài chính

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Bất động sản

Hội nhập

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản