Tuyên Quang: Vững bước trong thời kỳ hội nhập và phát triển

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Tuyên Quang đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Phóng viên TTXVN đã có có cuộc phỏng vấn ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang về những thành tựu này.

Chú thích ảnh
Ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang.

Xin ông cho biết những thành tựu nổi bật tỉnh Tuyên Quang đạt được sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020?

Ông Chẩu Văn Lâm: Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng nổi bật. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8%/năm, tổng sản phẩm bình quân đạt trên 36 triệu đồng/đầu người , thu ngân sách vượt dự toán hằng năm, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội khác đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ngành nông nghiệp được tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến được triển khai. Trong đó, một số sản phẩm chủ lực như cam, chè, cá đặc sản… đã và đang vươn tới những thị trường lớn trong và ngoài nước.

Đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trung bình mỗi năm, tỉnh Tuyên Quang trồng mới trên 11.000 hécta rừng, là một trong những tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước (đạt 64%). Toàn tỉnh có khoảng 20.000 ha rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế FSC, tăng giá trị gỗ rừng trồng từ 15% - 20%. Đây là tiền đề quan trọng để từng bước xây dựng Tuyên Quang trở thành hình mẫu phát triển kinh tế lâm nghiệp của cả nước.

Ngành công nghiệp của tỉnh cũng đạt được được kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng bình quân 12%/năm. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện đồng bộ, nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố, tăng 14 bậc so với năm 2015.
Du lịch đang từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Tuyên Quang. Năm 2018, tỉnh đã thu hút trên 1,7 triệu lượt khách du lịch, hoàn thành trước kế hoạch đề ra; doanh thu xã hội về du lịch đạt 1.504 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chăm lo toàn diện, tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm trên 4%, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã 135 và vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 6%/năm, vượt mục tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.

Chú thích ảnh
 Ông Chẩu Văn Lâm (thứ 2 từ phải sang), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang.

Ông có thể cho biết những bài học kinh nghiệm sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020?

Ông Chẩu Văn Lâm: Từ thực tế quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và qua đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm như sau: Một là, phải giữ vững đoàn kết thống nhất, bảo đảm dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trên cơ sở các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tăng cường sự đoàn kết trong tập thể các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong việc đề ra các chủ trương, chính sách, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Hai là, xác định đúng các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm; đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp, sát thực tế, tạo sự đồng thuận xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và nhân dân. Đồng thời, thực hiện một số chương trình như phát triển nông nghiệp hàng hóa, kinh tế lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hạ tầng nông thôn theo phương châm "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ".

Ba là, thực hiện nghiêm túc, có chất lượng việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, đề ra nhiệm vụ và giải pháp phù hợp, sát thực và có tính khả thi cao.

Bốn là, trong lãnh đạo, chỉ đạo cần tập trung, quyết liệt, nhạy bén, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Thực tiễn cho thấy chương trình nào, lĩnh vực nào có sự lãnh đạo tập trung, quyết tâm của cấp ủy, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị thì sẽ đạt được hiệu quả cao.

Năm là, quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, các mục tiêu của địa phương. Cùng với việc phân cấp, phân quyền hợp lý, nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, phải tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát từ việc quán triệt, cụ thể hóa đến tổ chức thực hiện các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách đề ra. Đây là yếu tố then chốt trong việc triển khai thực hiện chủ trương, giải pháp một cách hiệu quả.

Chú thích ảnh
Bưởi Xuân Vân, (Yên Sơn, Tuyên Quang) top 10 thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam, có thương hiệu giá trị cây bưởi đã được nâng lên.

Năm 2019 là năm “nước rút” có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Vậy thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp gì để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, thưa ông?

Ông Chẩu Văn Lâm: Năm 2019 là năm "nước rút" có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Tuyên Quang đã đề ra một số mục tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 8%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng; thu ngân sách trên 2.080 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 12%.
Trên cơ sở các mục tiêu chủ yếu, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển công nghiệp; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, làm tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng, tăng nhanh diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC; ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, giá trị gỗ rừng trồng.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án huy động trẻ đi nhà trẻ đến năm 2020; tiếp tục sắp xếp lại điểm trường, lớp học; nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch; thực hiện có hiệu quả chương trình lao động, việc làm, cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, Chương trình giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo.

Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8 khóa XII; thực hiện tốt công tác quản lý, sàng lọc đảng viên; tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, các thôn, tổ dân phố; tinh giản biên chế theo lộ trình, thực hiện nghiêm quy định quản lý biên chế trong hệ thống chính trị…

Trong giai đoạn phát triển mới, với những thời cơ, thuận lợi cùng những khó khăn, thách thức đan xen, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tự hào và tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII làm việc tại Tuyên Quang
Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII làm việc tại Tuyên Quang

Ngày 24/4, Đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN