Tỉnh đoàn Hà Tĩnh có tân Bí thư là nữ

Tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII ngày 16/8, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XVII Nguyễn Ny Hương được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Ny Hương, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XVII được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Ngày 16/8, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra với sự tham gia của 208 đại biểu, đại diện cho gần 91.000 đoàn viên trong toàn tỉnh.

Hà Tĩnh vinh dự là đơn vị được Trung ương Đoàn lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cụm Đoàn Bắc Trung Bộ và Đoàn khối trực thuộc Trung ương Đoàn.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 38 thành viên tham gia Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022-2027. Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XVII Nguyễn Ny Hương được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục, định hướng cho đoàn viên, thanh ,thiếu nhi nhận thức đầy đủ, sâu sắc và có những hành động tạo sức lan tỏa những mặt tốt, mặt tích cực trong xã hội. Đoàn viên, thanh, thiếu nhi phải luôn thể hiện trách nhiệm với gia đình, nhà trường, xã hội; sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó; tích cực tham gia các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, tham gia phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã...

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho rằng, đối với công tác tập hợp, tổ chức Đoàn phải phát huy tính chủ động, sáng tạo, luôn xác định rõ phương châm, xây dựng tổ chức Đoàn là xây dựng tổ chức Đảng đi trước một bước, theo đó phải luôn hướng về cơ sở, hiểu cơ sở, gắn hoạt động với các địa bàn, từng đối tượng. Tổ chức Đoàn phải đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp; hướng thanh niên nắm bắt, làm chủ khoa học, công nghệ, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu mới.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải không ngừng chăm lo, củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Quan tâm giáo dục, rèn luyện lớp đội viên, đoàn viên tốt. Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ cho hệ thống chính trị các cấp.

Chú thích ảnh
Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Ngô Văn Cương Phát biểu chúc mừng Đại hội. 

Phát biểu chúc mừng Đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ngô Văn Cương biểu dương những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ qua.

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cho rằng, nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên tỉnh Hà Tĩnh cần chú trọng quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh, thiếu nhi đặc biệt trong bối cảnh hội nhập, chuyển đổi số đã và đang tác động sâu sắc đến tư tưởng, phong cách, lối sống của thanh niên.

Để góp phần xứng đáng vào thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX và các chỉ tiêu đại hội Đoàn lần này đề ra, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh cần xung kích, đi đầu bằng những giải pháp cụ thể, sáng tạo, hiệu quả, luôn có tâm thế xung phong, sẵn sàng đảm nhận nội dung công việc mới và khó.

Chú thích ảnh
Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương trao tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Tỉnh đoàn Hà Tĩnh. 

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2017-2022, công tác tuyên truyền, giáo dục đã được các cấp bộ Đoàn triển khai bằng nhiều giải pháp, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng nhóm đối tượng thanh, thiếu nhi. Các phong trào, hành động cách mạng được triển khai thiết thực, hiệu quả. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo, xung kích bảo vệ Tổ quốc, chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai sâu rộng. Chương trình đồng hành với thanh, thiếu nhi rèn luyện và phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần đã được tổ chức sôi nổi, rộng khắp. Việc xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027 với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - bản lĩnh - khát vọng - tiên phong - sáng tạo”, Đại hội xác định chủ đề “Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện; khơi dậy ý chí, khát vọng, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, góp phần đưa tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững”.

Nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên tỉnh Hà Tĩnh đề ra 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm là: Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống để khơi dậy ý chí, khát vọng cống hiến của thanh, thiếu nhi Hà Tĩnh; tạo môi trường rèn luyện kĩ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chuẩn hóa các khâu của công tác cán bộ Đoàn; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn và hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn. Phát huy tinh thần thanh niên tham gia sâu vào quá trình chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực; tập trung các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, hướng nghiệp và giải quyết việc làm để phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh; tình nguyện chung sức xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Bí thư BCH Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ mới và tân Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương. 

Đoàn Thanh niên tỉnh Hà Tĩnh đề ra 13 nhóm chỉ tiêu trọng tâm, trong đó hằng năm phấn đấu: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, 90% thanh niên được học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn; 100% cơ sở Đoàn tổ chức ít nhất 3 hoạt động tình nguyện và xây dựng ít nhất 3 công trình, phần việc rõ nét trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đoàn Thanh niên tỉnh Hà Tĩnh cũng phấn đấu xây dựng mới ít nhất 100 mô hình kinh tế và hỗ trợ 3 mô hình kinh tế thanh niên tham gia chương trình OCOP; tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 40.000 lượt đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ 50.000 lượt thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên yếu thế, đặc thù; vận động hiến ít nhất 7.000 đơn vị máu. Dự thảo báo cáo cũng chỉ ra 5 đề án, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bức trướng với nội dung “Tuổi trẻ Hà Tĩnh bản lĩnh - sáng tạo - xung kích - phát triển”.

Tin, ảnh: Hoàng Ngà (TTXVN)
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Cuba ôn lại truyền thống vẻ vang
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Cuba ôn lại truyền thống vẻ vang

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022), Đoàn cơ sở tại Cuba đã tổ chức buổi sinh hoạt tập thể với nhiều hoạt động phong phú và có ý nghĩa thiết thực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN