Thông báo: Về việc tuyển dụng viên chức Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2019

Căn cứ Quyết định số 1993/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1.1. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 102 người.

1.2. Chi tiết các vị trí tuyển dụng

- Giảng viên: 87 người.

- Kỹ thuật viên hướng dẫn thực hành: 05 người.

- Chuyên viên: 10 người.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

2.1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của người dự đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, website của Nhà trường.

2.2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Phòng 201B, Nhà A1, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 484 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng.

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Xét tuyển cạnh tranh theo vị trí việc làm.

Thông tin chi tiết xin liên hệ với Phòng Tổ chức - Hành chính (Ông Nguyễn Văn Đoàn, số điện thoại: 0903.417.631), Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, số 484 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng./.

    HIỆU TRƯỞNG PGS.TS. Phạm Xuân Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN