Sáng ngời quê hương Quảng Bình từ vốn tín dụng chính sách

Hoạt động tín dụng chính sách ở Quảng Bình thời gian qua đã tạo nên bước chuyển biến tích cực...

Tỉnh Quảng Bình nằm trải dài ở nơi hẹp nhất của miền Trung, tuy luôn phải chịu sự khắc nghiệt, thử thách của thiên nhiên, nhưng người dân trên vùng đất này- bằng ý chí, nghị lực phi thường, đã luôn vươn lên làm chủ quê hương, đặc biệt đã triển khai thực hiện mạnh mẽ, hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 20/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 40) và Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40 cùng các chính sách, nghị quyết về giảm nghèo bền vững của Nhà nước.

Chú thích ảnh
Điểm giao dịch xã Hoá Hợp, huyện miền núi Minh Hoá.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Quảng Bình, nhờ thực hiện tốt Chỉ thị 40 và Kết luận 06, hoạt động tín dụng chính sách ở Quảng Bình thời gian qua đã tạo nên bước chuyển biến tích cực, góp phần thiết thực đến các chương trình, kế hoạch giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội.

Cụ thể, toàn tỉnh đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6,52% xuống 4,05% so với năm 2022; có 89/128 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ mặt vùng núi cao, miền biển xa khởi sắc; kinh tế nông nghiệp tăng trưởng đồng đều; đời sống nông dân cải thiện rõ rệt

Đây là thành quả nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó gồm sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời đúng đắn của Tỉnh ủy, sự quyết tâm triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách của UBND tỉnh cùng các địa phương, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn, đã đóng vai trò quan trọng vào thành công về công tác an sinh xã hội.

Chú thích ảnh
Vốn chính sách giúp các hộ dân miền núi Minh Hoá, Quảng Bình đầu tư vườn cây ăn trái.

Trong suốt 10 năm qua, ngành Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Bình đã tham mưu đắc lực cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh vừa khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ chủ chốt các cấp ngay sau khi có Chỉ thị 40, Kết luận 06 của Đảng, vừa kịp thời ban hành các văn bản kế hoạch về việc thực hiện Chỉ thị đến các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến huyện xã; đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng Bình, ông Trần Văn Tài, cởi mở cho biết: Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị của Đảng, hoạt động tín dụng chính sách ở Quảng Bình có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tín dụng chính sách trong việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Ngành lao động - thương binh và xã hội phối hợp với chính quyền địa phương các cấp thực hiện việc điều tra, rà soát, bổ sung danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo đúng quy định hiện hành, tạo thuận lợi cho NHCSXH cho vay vốn ưu đãi kịp thời, đúng đối tượng.

Ngành tài chính căn cứ tình hình ngân sách của địa phương, ưu tiên bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời ưu tiên hỗ trợ ngân sách trang bị, mua sắm thiết bị phục vụ làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.

Đơn cử, UBND 9 huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh hàng năm đều trích ngân sách chuyển sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Điển hình là thành phố Đồng Hới có nguồn ngân sách chuyển sang cao nhất 15,6 tỷ đồng; tiếp đó là các huyện Lệ Thủy 14,6 tỷ đồng, Quảng Trạch 14,2 tỷ đồng; UBND cấp xã tại 151 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh còn dành trụ sở làm việc rộng rãi, phong quang để NHCSXH mở Điểm giao dịch, bố trí lực lượng an ninh bảo đảm việc thực hiện phiên giao dịch định kỳ nhanh chóng, an toàn cho người nghèo vay vốn.

Tại Quảng Bình hiện nay, nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác là 220,9 tỷ đồng, tăng 204,3 tỷ đồng so với thời điểm trước khi có Chỉ thị 40, góp phần nâng tổng nguồn vốn chính sách toàn tỉnh đạt 5346 tỷ đồng, tăng 3.169 tỷ đồng so với 10 năm trước, với tốc độ tăng trưởng bình quân là 14,6%/năm.

Sau 2 thập niên hoạt động, nhất là qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Đảng, đội ngũ cán bộ điều hành, tác nghiệp của NHCSXH ở Quảng Bình được củng cố, đạt trình độ cao về chuyên môn, giàu về nhiệt huyết, luôn tận tâm thực hiện phương thức cho vay ủy thác thông qua 4 tổ chức hội, đoàn thể và mạng lưới 2215 Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại tất cả các xã phường, làng bản làm cầu nối vững chắc chuyển tải vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng từ trên non ngàn Trường Sơn đến ngoài khơi xa biển Đông.

Dòng vốn chính sách được khơi thông, chảy đều về làm cho đất Quảng Bình, người Quảng Bình có cơ hội vươn lên phát triển sản xuất, dựng xây cuộc sống no đủ, tốt đẹp.

Đơn cử ở xã miền núi nghèo Hóa Hợp của huyện Minh Hóa, nhằm giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cấp ủy, chính quyền sau khi học tập, quán triệt Chỉ thị 40 của Đảng, đã tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn sử dụng vốn vay chính sách chuyển đổi đất canh tác kém hiệu quả sang trồng các loại có giá trị cao hơn.

Gia đình chị Cao Thị Hà, sau 2 lần vay vốn của chương trình tín dụng dành cho hộ dân tộc thiểu số nghèo, đã đầu tư trồng 250 trụ cây thanh long và làm chuồng trại nuôi lợn bản địa, đào ao nuôi cá. Trên vùng đất hoang hóa năm nào, nhờ đồng vốn ưu đãi và biết thực hiện mô hình kinh tế tổng hợp, gia đình chị Hà giờ có thu nhập mỗi năm hơn 150 triệu đồng.

Hay như ở huyện Bố Trạch, NHCSXH đã chủ động phối hợp với chính quyền, đoàn thể các xã bãi ngang ven biển đẩy mạnh cho vay hộ nghèo làm nhà ở phòng chống bão lũ và cho vay vốn giải quyết việc làm, giúp ngư dân chuyển đổi ngành nghề, mua sắm lưới cụ vươn khơi đánh bắt hải sản.

Gia đình ông Hồ Sĩ Lượng, ngụ xã Đức Trạch, được vay 100 triệu đồng vốn chính sách, nên đã mua thêm lưới cụ, cải tạo con thuyền để tiếp tục bám biển, nâng cao cuộc sống.

Chỉ thị 40 và Kết luận 06 của Ban Bí thư đã thực sự đi vào cuộc sống ở tỉnh Quảng Bình; cả hệ thống chính trị các ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện.

Chỉ thị tạo sự chuyển biến lớn về nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tín dụng chính sách; tạo sự đồng thuận cao trong công tác huy động, tập trung nguồn lực của địa phương, đồng thời tăng thêm năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH tại địa phương để giúp người nghèo và các đối tượng chính sách vươn lên trong sản xuất, từng bước giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.

Qua 10 năm thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, đồng vốn của NHCSXH đã đầu tư đúng đối tượng, đạt kết quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của đông đảo người dân để đầu tư, phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thành tích nổi bật là đã giải quyết cho hơn 283.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi của Nhà nước, góp phần giúp 45.600 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, có thêm 4.600 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập; thu hút, tạo việc làm thường xuyên gần 42.000 lao động; xây dựng, sửa chữa nâng cấp 195.000 công trình nước sạch, nhà vệ sinh hợp chuẩn; cho vay làm nhà ở kiên cố trên 6.200 hộ nghèo và các đối tượng chính sách…

Cuộc hành trình của tín dụng chính sách vì an sinh xã hội ở tỉnh Quảng Bình đã bước sang năm thứ 22, đạt kết quả đáng mừng, trong đó phải ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của NHCSXH.

Các vùng sâu, vùng cao biên giới, vùng bãi ngang ven biển đang tràn đầy sức sống mới. Người nghèo và các đối tượng chính sách ngày càng tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời thêm mến yêu đội ngũ cán bộ tín dụng chính sách NHCSXH tỉnh Quảng Bình tiếp tục thực hiện sâu rộng Chỉ thị 40 và Kết luận 06 của Đảng, tập trung huy động mọi nguồn lực, kịp thời chuyển tải mọi nguồn vốn đến đúng đối tượng, địa chỉ thụ hưởng, phấn đấu đầu tư có hiệu quả làm sáng ngời khắp miền quê “lưng tựa Trường Sơn, mắt nhìn Đông Hải”, Quảng Bình.

Đông Dư
Tín dụng chính sách - chung tay  tô thắm bức tranh thảo nguyên Mộc Châu
Tín dụng chính sách - chung tay tô thắm bức tranh thảo nguyên Mộc Châu

Công cuộc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm, được cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và Nhân dân huyện Mộc Châu (Sơn La) chung sức, đồng lòng thực hiện, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực trong việc nâng cao đời sống Nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN