Long An: Giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh qua hoạt động vận tải hàng hóa

Ngày 10/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm đã yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số giải pháp về việc thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa từ các vùng có dịch ra vào tỉnh Long An.

Theo đó, các sở, ngành đơn vị quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải qua lại, đi, đến vùng, khu vực, địa điểm có dịch để có các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả; tuân thủ các quy định của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa (đối với các phương tiện vận chuyển, lái xe, áp tải, bán hàng, mua hàng, bốc vác, gia công và hậu cần) các quy định hiện hành khác, giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh qua hoạt động vận tải hàng hóa. Hàng hóa ra vào tỉnh Long An, nhất là hàng hóa từ các vùng có dịch bệnh, phải bảo đảm an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật.

Khi hàng hóa, nông sản của Long An không lưu thông được do ảnh hưởng của COVID-19 (dịch bùng phát trên địa bàn tỉnh), các ngành liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh chỉ định cơ quan đầu mối để cấp các giấy tờ liên quan theo quy định về phòng, chống dịch đối với sản phẩm hàng hóa, nhất là hàng hóa nông sản cho các tổ chức, cá nhân thu mua, tiêu thụ. Các lực lượng chức năng giải quyết nhanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh trên địa bàn; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, chủ động xây dựng các phương án ứng phó trong sản xuất.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin về khó khăn, vướng mắc trong việc thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản để hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện tiêu thụ, lưu thông hàng hóa bảo đảm an toàn dịch bệnh; chỉ đạo thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng tên cơ quan đầu mối để cấp các giấy tờ liên quan theo quy định về phòng, chống dịch đối với sản phẩm hàng hóa như chức năng, nhiệm vụ, đường dây nóng….) giúp các tổ chức, cá nhân biết, liên hệ khi cần thiết.

Thanh Bình (TTXVN)
Đà Nẵng bảo đảm phòng, chống dịch bệnh phục vụ cuộc bầu cử
Đà Nẵng bảo đảm phòng, chống dịch bệnh phục vụ cuộc bầu cử

Ngày 8/4, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch số 61/KH-UBND về việc đảm bảo y tế, phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN