Khơi dậy sức dân, hiệp đồng xây dựng nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lào Cai đã tích cực phối hợp với ngành Nông nghiệp triển khai nhiều hoạt động, không chỉ giám sát, tuyên truyền, vận động mà còn nỗ lực hỗ trợ nhân dân thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Khơi dậy sức dân

Tả Phời là xã vùng cao khó khăn của thành phố Lào Cai. Xã có 18 thôn thì có 7 thôn vùng cao thuộc diện 135 theo Quyết định số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa. Năm 2015, Tả Phời đã được công nhận hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Chú thích ảnh
Những nếp nhà sàn người Tày ở Lào Cai nằm xen giữa những mảng màu của ruộng lúa tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Ảnh: TTXVN

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tả Phời Trần Văn Thuyên, trong vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường cũng như xây dựng nông thôn mới nâng cao, để khơi sức dân, việc tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân là nhiệm vụ quan trọng. Bởi vậy, Mặt trận Tổ quốc xã thường xuyên dự họp với từng cụm dân cư theo từng tuyến đường, từng ngõ để tuyên truyền về cơ chế hỗ trợ của xã và vận động nhân dân xác định thời gian tổ chức thi công với phương châm “dễ làm trước, hộ đồng thuận làm trước, các đồng chí đảng viên làm trước để nhân dân làm theo”.

Nhờ đó, từ sự đồng thuận của nhân dân, phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở xã Tả Phời đã và đang lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, cả 18/18 thôn của xã Tả Phời đã hoàn thành mở rộng và cứng hóa hàng chục km đường giao thông. Trong đó, đường thôn được mở rộng từ 4m trở lên chiếm tới 80%, với hàng trăm hộ tham gia hiến đất, trên 4.000 công lao động. Các công trình, kiến trúc như: điện, đường, trường, trạm đều được kiên cố hóa; công trình phụ được bố trí hợp vệ sinh; các chuồng trại gia súc được di dời xa nhà.

Những chủ trương mới, đúng đắn của Đảng, những chính sách mới hợp lòng dân và có lợi cho dân đã góp phần đánh thức tiềm năng của Tả Phời. Đặc biệt là những con đường mới đã giúp cho việc đi lại, giao thương của người dân tới trung tâm thành phố Lào Cai và các địa phương lân cận được thuận lợi hơn. Từ đó, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề quan trọng để xã vùng cao Tả Phời tiếp tục vững bước trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2025.

Nằm cách trung tâm thị xã Sa Pa khoảng 20km về phía Đông Nam, xã Liên Minh là nơi chung sống của 5 dân tộc: Mông, Dao, Tày, Xa Phó, Kinh. Đây là đơn vị hành chính mới được ghép bởi 2 xã vùng sâu Nậm Cang và Nậm Sài vốn rất khó khăn của Sa Pa trước đây. Năm 2019, ngay sau ngày hợp nhất, thông qua các hoạt động tích cực của Ban Mặt trận Tổ quốc xã, các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Ông Vù A Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Liên Minh cho biết, với phương châm “Nói cho dân nghe và nghe dân nói”, Mặt trận Tổ quốc xã đã thu được những kết quả thiết thực, nhất là trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, xã đã phối hợp vận động nhân dân làm 50 cột cờ kiểu mẫu dọc tuyến đường tỉnh lộ 152 B, với tổng số tiền trên 14 triệu đồng; 125 cột điện với 315 bóng đèn chiếu sáng, tổng kinh phí gần 104 triệu đồng; vận động ủng hộ tiền công làm được 3.625m đường liên gia với tổng kinh phí xã hội hóa là 485 triệu đồng; triển khai xây dựng mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp khu dân Nậm Sang...
 
Tổ chức thành viên Mặt trận các cấp của xã đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, mạnh dạn đầu tư, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế. Nhiều thôn đã xuất hiện các mô hình, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ gia đình làm kinh tế giỏi, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương như: mô hình chăn nuôi trâu vỗ béo, mô hình nuôi cá nước lạnh, chăn nuôi lợn đen bàn địa... cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng/hộ.

Đặc biệt, xã đã vận động người dân của 7/7 thôn hiến được hơn 9.653 m2 đất mở rộng các tuyến đường: Nậm Cang 1, Nậm Cang 2, Nậm Than, Nậm Nhìu, Mỹ Sơn, Nậm Kéng, Bản Sài, Nậm Sang, Nậm Ngấn; đồng thời xây dựng hiệu quả 2 mô hình về việc cưới, việc tang tại 2 thôn Nậm Than, Nậm Nhìu để đẩy mạnh tuyên truyền cải tạo các tập tục lạc hậu. Nhờ đó, liên tục từ năm 2019 đến năm 2023, 7/7 thôn bản đều được công nhận Khu dân cư văn hóa.

Đường mới đã mở

Những con đường mới phong quang, sạch đẹp được mở đến đâu, cơ hội sản xuất của bà con vùng cao Lào Cai mở ra đến đó. Đường mới đã mở giúp các địa phương khai phá lợi thế tiềm năng để phát triển. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai Đỗ Văn Duy, những tuyến đường giao thông nông thôn, trải dài lên non cao là cuộc “hội ngộ” giữa “ý Đảng - lòng dân”.

Những năm qua, người dân đã đồng thuận ủng hộ của cải, vật chất, chung sức hiến đất làm đường. Minh chứng rõ nét là trong năm 2023, Lào Cai đã huy động nhân dân tham gia tự nguyện ủng hộ xây dựng nông thôn mới được hơn 5,7 tỷ đồng tiền mặt, hơn 147.000 công lao động, hiến hơn 627.000 m2 đất và nhiều hiện vật khác (quy ra tiền đạt hơn 52 tỷ đồng) để làm đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa...

Đến nay, Lào Cai có 62/127 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã nông thôn mới nâng cao; toàn tỉnh duy trì 204 thôn kiểu mẫu và 252 thôn nông thôn mới. Trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Để có được những kết quả trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai và các tổ chức thành viên đã tích cực phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trong việc tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực trong nhân dân góp phần xây dựng nông thôn mới; thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới“, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở các cấp.

Các tổ chức thành viên đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tiêu biểu như: phong trào “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Ngày thứ bảy tình nguyện” của Đoàn Thanh niên; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch”, “Tổ phụ nữ tự quản đường giao thông nông thôn” của Hội Phụ nữ; phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cựu chiến binh hiến kế, hiến công xây dựng nông thôn mới”...

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận động nguồn lực thực hiện giảm nghèo bền vững cho người dân nông thôn; hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở khu vực nông thôn. Đặc biệt, năm 2023, khi xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai, bão lũ, hai bên đã phối hợp xây dựng phương án hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh, sử dụng từ nguồn kinh phí Quỹ cứu trợ tỉnh với số tiền thực hiện trên 15 tỷ đồng, hỗ trợ cho 7 công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng, giúp 25 hộ bị thiệt hại nặng nề. Cùng với đó, hai bên đã tích cực phối hợp, kêu gọi ủng hộ từ các đơn vị, cá nhân với số tiền đóng góp hơn 10,9 tỷ đồng, kịp thời giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của thiên tai. Công tác phối hợp hiệu quả của hai đơn vị, cùng sự tuyên truyền, vận động, hỗ trợ kịp thời đã tác động rất tích cực, làm thay đổi nhận thức của cán bộ và người dân từ thụ động, trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước sang chủ động lựa chọn nội dung ưu tiên, đóng góp công sức và tích cực tham gia thực hiện; tạo thành một phong trào có sự hưởng ứng sâu rộng khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân và ngày càng có sức lan tỏa lớn.

Hương Thu (TTXVN)
Công nhận 2 huyện của tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Công nhận 2 huyện của tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Ngày 20/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký các Quyết định số 547, 548/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ công nhận 2 huyện của tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN