Khánh Hòa: Phấn đấu có 50% viên chức lãnh đạo đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh giai đoạn 2020-2025,

 Mục đích nhằm tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công việc và làm việc trong môi trường quốc tế.

Chú thích ảnh
Một góc thành phố biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh minh họa: Nguyễn Dũng/TTXVN

Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức được Khánh Hòa tổ chức theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Kế hoạch nói trên của tỉnh Khánh Hòa nhằm hướng đến mục tiêu đến hết năm 2025 sẽ có 25% số cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện (tập trung vào cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên; 50% số viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên; 20% số cán bộ, công chức cấp xã và 15% số cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc lĩnh vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định…

Theo đó, bên cạnh việc tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành, từ năm 2021 đến 2025, mỗi năm Khánh Hòa sẽ tổ chức từ 3 - 5 lớp bồi dưỡng ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên cho hơn 1.450 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 560 người là cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị, cơ quan, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ gắn với nhu cầu thực tế, học ngoại ngữ đi đôi với thực hành, sử dụng ngoại ngữ thường xuyên, hiệu quả trong thực thi công vụ.

Tiên Minh (TTXVN)
Sẽ giảm thiểu quy định chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng, nâng ngạch công chức
Sẽ giảm thiểu quy định chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng, nâng ngạch công chức

Bộ Nội vụ vừa hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, đang lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN