Hải Dương đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu

Chiều 14/1, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đề nghị các cơ quan này cần chủ động đổi mới, lấy hiệu quả công việc làm mục tiêu cao nhất.

Các cơ quan chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Trước mắt, các cơ quan giúp việc cần tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, đặc biệt là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế; xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
 
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương lưu ý, trong công tác tham mưu, cần tập trung và quyết liệt triển khai việc hoàn thành xây dựng Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, có tầm nhìn xa và tư duy đổi mới; bám sát quan điểm, chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, trọng tâm là cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (chỉ số PCI).
 
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án lớn; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư, giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; đẩy nhanh các thủ tục pháp lý để sớm đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy hoạch đã được phê duyệt nhằm tận dụng lợi thế, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhất là ưu tiên thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ.
 
Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc cần tham mưu về công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020; làm tốt công tác phát triển đảng, nhất là trong khu vực kinh tế tư nhân.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Bên cạnh đó, các cơ quan khẩn trương tham mưu hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, sâu sắc của cấp ủy và đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền nhưng phải xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể với phương châm "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả" và 5 rõ: "Rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm". Cùng với đó, các cơ quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới phương pháp phối hợp giữa các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy, các cơ quan nhà nước trong việc phân công cán bộ, công chức; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ đảm bảo tương xứng, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm 2020, chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy Hải Dương đã đổi mới, linh hoạt, chủ động nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Điển hình, các cơ quan đã làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nhất là công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; công tác phòng, chống dịch COVID-19; tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác tổ chức, cán bộ, nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiểm tra, giám sát; định hướng tuyên truyền, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; lãnh đạo công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo và công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn.
 
Cụ thể, trong công tác tuyên giáo, đã có 8 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh được tổ chức; nắm và phản ánh dư luận xã hội trong nước và địa phương. Về công tác tổ chức xây dựng đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức tọa đàm về củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể chính trị- xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân; kết nạp gần 1.200 đảng viên; mở nhiều lớp bồi dưỡng nhận thức đảng, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; trung cấp lý luận hành chính.
 
Đối với công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã hoàn thành 1 cuộc kiểm tra, 2 cuộc giám sát; ban hành 2 chỉ thị; phối hợp thực hiện 1 cuộc kiểm tra, thẩm định hồ sơ đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với công tác nội chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tình hình tổ chức đại hội Đảng các cấp; thực hiện việc tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy.
 
Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu bổ sung quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy; tổng hợp tình hình nhân dân đối với đại hội đảng bộ các cấp. Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức tham mưu thực hiện có hiệu quả chương trình làm việc hàng tuần, hàng tháng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; phối hợp tiếp công dân và xử lý gần 500 đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng…

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen cho các tập thể do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: TTXVN phát

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã tặng Bằng khen cho 40 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Mạnh Tú (TTXVN)
Hải Dương đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025
Hải Dương đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025

Chiều 14/1, báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương cho biết, giai đoạn 2016-2020, hệ thống cơ sở hạ tầng của mạng lưới bưu chính, viễn thông tỉnh phát triển nhanh chóng. Công nghệ thông tin, công nghệ số phát triển mạnh đã góp phần nâng cao kinh tế-xã hội, đời sống người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN