Góp ý xây dựng Đà Nẵng giai đoạn mới

Ngày 10/7, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức buổi họp Tiểu ban góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI tại Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh cuộc họp. 

Tại buổi họp, có nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu vào dự thảo, trong đó có việc đa dạng hóa giáo dục đào tạo, xây dựng lộ trình miễn phí cho học sinh trung học phổ thông; chống "diễn biến hòa bình"; tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp; điều chỉnh phù hợp cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp; cần tóm lược các chỉ tiêu đặt ra; giữ nguyên ngành kinh tế mũi nhọn; chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2020-2025 cần đảm bảo tính dự báo khoa học, thống nhất phương pháp…

Theo báo cáo của Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, qua tổng hợp, đánh giá các ý kiến góp ý, Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện thành phố Đà Nẵng đã tiếp thu, đưa vào dự thảo Báo cáo chính trị một số nội dung quan trọng như: lồng ghép bổ sung báo cáo tiến độ triển khai một số công trình, dự án quan trọng (hoàn thành cơ bản hạ tầng giai đoạn 1 và 2 Khu công nghệ cao Đà Nẵng; khánh thành Khu công nghệ thông tin giai đoạn 1, phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 2…); cập nhật số liệu mới nhất đối với các chỉ tiêu chủ yếu trong dự thảo Báo cáo chính trị, biên tập lại phần lớn các nội dung kết quả, đánh giá công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; bổ sung làm rõ thêm một số nội dung cụ thể về công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần cảnh tỉnh đội ngũ cán bộ, công chức trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật trong thực thi nhiệm vụ.

Trong Báo cáo chính, về phần đánh giá hạn chế và nguyên nhân, Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện thành phố đã bổ sung, điều chỉnh một số nội dung về mô hình, chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố; hạn chế trong các ngành dịch vụ, du lịch, sản xuất nông nghiệp. Tổ giúp việc cũng bổ sung nguyên nhân chủ quan như chưa kịp thời chủ động đề ra các giải pháp phù hợp nhằm khắc phục đà suy giảm tăng trưởng kinh tế, còn bị động trong một số lĩnh vực ở một số thời điểm, nhất là chưa thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, cùng với sự thay đổi về bối cảnh và cán bộ chủ chốt khi bắt đầu nhiệm kỳ. Tổ giúp việc đã rà soát, đưa vào Báo cáo chính trị 11 các giải pháp, nhóm công trình, dự án lớn. Quan trọng là cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025; bổ sung thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển toàn diện con người Đà Nẵng về tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, văn minh đô thị; phát huy giá trị tinh thần truyền thống của địa phương kết hợp với những chuẩn giá trị mới trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận những đóng góp của các tầng lớp nhân dân, lãnh đạo các cấp; đồng thời cho biết, những ý kiến này đã được tiếp thu, có thể đưa vào Báo cáo chính trị hay chương trình hành động.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện thành phố tổng hợp lại những ý kiến khác nhau, xác định mục tiêu cho nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế của thành phố giai đoạn 2020-2025; định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chọn công trình trọng điểm để đưa vào Báo cáo chính trị; thống nhất tiếp thu ý kiến của ban chấp hành đảng bộ trực thuộc, cố gắng hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội trước ngày 30/7/2020.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)
Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Kiểm tra công tác Đại hội Đảng bộ các cấp tại Nam Định
Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Kiểm tra công tác Đại hội Đảng bộ các cấp tại Nam Định

Ngày 1/7, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về tình hình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN