Đấu tranh mạnh mẽ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 1/7, Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức Phiên họp thứ nhất để triển khai một số nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phát biểu tại phiên họp. 

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho biết, Bộ Chính trị vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao; đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và nhân dân; để lại dấu ấn tốt đẹp, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và thực sự “đã trở thành một phong trào, xu thế”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chia sẻ, các vấn đề tham nhũng, tiêu cực đã từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng làm trong sạch bộ máy của Đảng, Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân và đặc biệt là nâng cao vai trò, vị thế uy tín của Đảng, Nhà nước trên trường quốc tế, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

Tuy nhiên, qua tổng kết đánh giá cũng chỉ ra các mặt hạn chế, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở một số địa phương, bộ, ngành chưa chuyển biến rõ nét; vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác phòng ngừa ở một số nơi còn mang tính hình thức. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực vẫn còn hạn chế, nhất là việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý. Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do tổ chức bộ máy các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Các địa phương chưa thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phát biểu tại phiên họp. 

Vì vậy, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, nhiều tỉnh, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để thực hiện nhiệm vụ thống nhất, toàn diện đảm bảo hiệu quả về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các địa phương. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho hay, Đà Nẵng là một trong những địa phương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sớm nhất trong cả nước. Đây là minh chứng cho sự quyết tâm của chính quyền thành phố; thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận và cho ý kiến một số vấn đề trọng tâm như: thông qua quy chế làm việc và quyết định phân công làm việc của các thành viên Ban Chỉ đạo; thông qua chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022; quyết định đưa một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Thường vụ Thành ủy theo dõi và xử lý…

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo; đề nghị Ban Nội chính và Văn phòng Thành ủy sớm tập hợp hoàn thành các nội dung, ý kiến để trình lãnh đạo sớm ký và ban hành các nội dung tại phiên họp; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 5 vụ án, vụ việc thuộc Ban Chỉ đạo theo dõi; tiếp tục tham mưu đề xuất các nội dung phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo các lĩnh vực đã được lựa chọn và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm…

Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ; giúp công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của thành phố Đà Nẵng tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, đạt kết quả tốt, góp phần vào công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)
Tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực
Tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN