Xây dựng luận cứ khoa học, lý luận cho công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ngày 30/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm 2018 và sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương và thành viên Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. 

Năm 2019, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương triển khai nghiên cứu ứng dụng, coi trọng tổng kết thực tiễn công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng những luận cứ khoa học, lý luận cho công tác tổ chức xây dựng Đảng; đề xuất, tham mưu có cơ sở khoa học cho các chủ trương, đường lối về tổ chức xây dựng Đảng. 

Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội XIII của Đảng”; tổ chức Hội thảo khoa học“Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương với các tỉnh, thành ủy trong công tác cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý -Thực trạng và giải pháp”; tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; quy chế làm việc của cấp ủy trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng”; phối hợp trong các đợt nghiên cứu, khảo sát, cung cấp mạng lưới chuyên gia khoa học, tài liệu phục vụ nghiên cứu... Thực hiện công tác quản lý, đôn đốc, kiểm tra tiến độ các đề tài nghiên cứu khoa học cấp ban Đảng năm 2018, 2019; tham gia thẩm định, tư vấn các đề tài, đề án của Ban trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Năm 2018, các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu xây dựng 60 đề án, đề tài về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là 3 nghị quyết và 1 quy định trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Những đề án, đề tài này được đánh giá có chất lượng tốt, đáp ứng được mục tiêu quản lý, giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và năng lực lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. 

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học cũng như sự phối hợp tích cực, hiệu quả của Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương trong năm 2018.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tăng cường nghiên cứu ứng dụng, coi trọng tổng kết thực tiễn công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng những luận cứ khoa học, lý luận cho công tác tổ chức xây dựng Đảng, trước mắt là các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời tích cực nghiên cứu khoa học ứng dụng về khoa học tổ chức, cán bộ, coi việc nghiên cứu khoa học tổ chức, cán bộ là nhiệm vụ quan trọng của toàn Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí yêu cầu tiếp tục duy trì công tác quản lý khoa học của Ban để các hoạt động nghiên cứu khoa học đi vào nền nếp; có những biện pháp thích hợp để khuyến khích, động viên các đề tài, đề án thực hiện tốt, xử lý nghiêm đối với các đề tài, đề án không hoàn thành theo quy định; chủ động và tích cực mở rộng hợp tác khoa học với các cơ quan bên ngoài. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tổ chức các đoàn ra nước ngoài để nghiên cứu thực tế, trao đổi khoa học, nhất là trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng...

Quỳnh Hoa (TTXVN)
Đồng chí Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thanh Hóa
Đồng chí Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thanh Hóa

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), chiều 18/11, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân làng Chiền Tây, xã Ngọc Liên, huyện miền núi Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN